Digitale weerbaarheid
Artikel

Innovatie in een weerbare digitale samenleving

In een wereld die sterk afhankelijk is van technologie, is veiligheid cruciaal. Technologie biedt meer veiligheid, maar zorgt evengoed voor meer dreiging. Zo heeft het veiligheidsdomein een transformatie ondergaan met de opkomst van datagedreven werken en toepassingen als artificiële intelligentie (AI).

Organisaties in het veiligheidsdomein profiteren volop van geavanceerde analytische mogelijkheden om bedreigingen te identificeren en te mitigeren. Maar (cyber)criminelen zitten ook niet stil. Zij gebruiken AI en geavanceerde datatechnieken om hun criminele praktijken te verfijnen.

Terwijl de organisaties in het veiligheidsdomein streven naar het creëren van een intelligente en datagedreven aanpak van criminaliteit, moeten ze ook rekening houden met de ethische en privacy-implicaties van het gebruik van toepassingen als AI om het vertrouwen van de samenleving niet te verliezen. Vertrouwen is de basis van de legitimiteit van de organisaties in het veiligheidsdomein. In deze context is ook het versterken van de eigen weerbaarheid met cybersecurity van cruciaal belang.

Het veiligheidsdomein heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stabiliserende actor in onze samenleving. In een wereld waar technologie een steeds grotere rol speelt, heeft het domein zich voortdurend aangepast om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen. Ook dit jaar publiceerde Capgemini (voor de dertiende keer) Trends in Veiligheid. Veiligheid blijft cruciaal, en in dit rapport verkennen we verschillende thema’s. Hieronder een inkijk in enkele onderwerpen die in het rapport te vinden zijn.

Datagedreven veiligheid

Het veiligheidsdomein wordt steeds meer datagedreven. We zien organisaties binnen dit domein gebruikmaken van geavanceerde analytische mogelijkheden om bedreigingen te identificeren en te beheersen. Artificiële intelligentie (AI) speelt hierbij een centrale rol, waardoor snelle en nauwkeurige besluitvorming mogelijk wordt. Deze technologieën hebben het potentieel om onze samenleving veiliger te maken, maar ze brengen ook ethische en privacyvraagstukken met zich mee. Het behouden van het vertrouwen van de samenleving is van essentieel belang voor de legitimiteit van deze organisaties. De organisaties moeten alle publieke waarden dienen, niet enkel diegene die de kortetermijn-effectiviteit vergroten.

De opkomst van AI in het veiligheidsdomein roept belangrijke ethische kwesties op. Het gebruik van AI in surveillance, besluitvorming en preventie heeft het potentieel om de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen te vergroten, maar het roept ook vragen op over privacy en burgerrechten. Veel organisaties worstelen met deze dilemma’s en zoeken naar manieren om (generatieve) AI op een verantwoorde en legitieme manier in te zetten.

De afgelopen jaren heeft de manier waarop we werken ingrijpend veranderd, met een grotere nadruk op hybride werken. Dit heeft nieuwe uitdagingen op het gebied van cybersecurity met zich meegebracht. Organisaties in het veiligheidsdomein moeten de juiste balans vinden tussen de voordelen van hybride werken en de noodzaak van extra veiligheidsmaatregelen. Het bepalen van de benodigde securityvaardigheden blijft een uitdaging.

Immersieve technologieën en duurzaamheid

AI is niet de enige technologische kracht die het veiligheidsdomein beïnvloedt. In 2023 verkennen organisaties ook de kansen en bedreigingen van immersieve technologieën zoals quantum computing en virtual reality (VR).

Gebruikmaken van geavanceerde analytische mogelijkheden om bedreigingen te identificeren en te beheersen.

Deze technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor training en simulatie in het veiligheidsdomein. Zorgen zijn er ook zoals AI in sociale chatbots. Sociale chatbots belichamen de opkomst van digitale interactie. Dit biedt vele positieve mogelijkheden als educatieve tools en emotionele steun, maar kunnen ook verslaving en ideologische echokamers versterken.

De grenzen van criminaliteit vervagen in een wereld waarin digitale criminaliteit en crypto currency internationaal kunnen opereren. Een grotere nadruk op internationale samenwerking en geharmoniseerde regelgeving om georganiseerde criminaliteit effectiever aan te pakken is nodig.

Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda van organisaties in het veiligheidsdomein. Ze erkennen de rol die ze kunnen spelen in klimaatmitigatie en -adaptatie. Zoals de inzet van de politie op het gebied van duurzaamheid, zowel intern als in hun operationele activiteiten.

Evenwicht

De complexe uitdagingen waarmee het veiligheidsdomein wordt geconfronteerd, vereisen vaak organisatie overstijgende samenwerking. Het aanpakken van georganiseerde criminaliteit bijvoorbeeld, vraagt om een ecosysteem-aanpak en adaptieve overheidsstructuren. Ook over dergelijke organisatorische uitdagingen wordt in het rapport geschreven.

Het veiligheidsdomein blijft een dynamische en cruciale rol spelen in onze samenleving. Het evenwicht tussen technologische innovatie, ethiek en veerkracht zal bepalend zijn voor hoe veiligheidsorganisaties de uitdagingen van de moderne wereld het hoofd bieden. Als we deze kansen en uitdagingen aangaan, met oog voor alle publieke waarden, kunnen we samen een veiligere en veerkrachtigere samenleving creëren voor alle burgers.

Erik Staffeleu, vice president Publieke Sector Capgemini Invent.

Het rapport is hier te downloaden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren