Artikel

Integratie bij het Onderwijs: De overheid weet wel hoe!

In het onderwijs wordt met grote belangstelling gekeken naar de ervaringen met Common Ground. | Beeld: Shutterstock

De enorme variëteit aan applicaties binnen het onderwijs heeft voor de nodige problemen gezorgd; meerdere versies van dezelfde gegevens, te weinig aandacht voor gevoelige data, hoge eisen van medewerkers en studenten en een rigide en starre ICT-infrastructuur. Dat moet anders. Misschien toch een kijken hoe de overheid dit op wil lossen?

Onderwijsinstellingen hebben jarenlang alleen maar de beste software aangeschaft of laten bouwen maar er was weinig oog voor connectiviteit. Vaak moeten daarom gegevens uitgewisseld worden via een data-extract en een import van een spreadsheet en gegevens van de administratieve software lopen soms dagen achter bij die in het Student Informatie Systeem. Functionaliteit was belangrijker dan de mogelijkheid om gegevens met andere applicaties uit te wisselen.

Nieuwe uitdagingen, oud zeer

Onderwijsinstellingen moeten efficiënter (samen)werken en zorgen voor flexibiliteit zodat ze snel in kunnen spelen op nieuwe trends, veranderende wetgeving én de steeds hogere eisen van studenten, onderwijzend- en administratief personeel. De huidige ICT-infrastructuur, met een applicatie landschap dat niet geïntegreerd is, staat vernieuwing in de weg.

Onderwijsinstellingen opereren veel zelfstander dan overheidsinstellingen.

Nieuwe uitdagingen, oud zeer

Onderwijsinstellingen moeten efficiënter (samen)werken en zorgen voor flexibiliteit zodat ze snel in kunnen spelen op nieuwe trends, veranderende wetgeving én de steeds hogere eisen van studenten, onderwijzend- en administratief personeel. De huidige ICT-infrastructuur, met een applicatie landschap dat niet geïntegreerd is, staat vernieuwing in de weg.

Beter goed afgekeken dan slecht verzonnen…

De Nederlandse overheid heeft deze problematiek al lang geleden onderkend. Het verschil is echter dat onderwijsinstellingen veel zelfstander opereren dan overheidsinstellingen. Bij het onderwijs wordt met lichte afgunst naar de overheid gekeken, vooral omdat de overheid al bezig is met versie 2.0 van de standaardisatie van protocollen en afspraken die zij onderling- en met andere spelers hebben.

Common Ground, de naam van dit initiatief, draait om een structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en leveranciers. Door dit initiatief worden de volgende zaken mogelijk:

  • gegevens worden uniform gemaakt
  • gegevens worden opgehaald met API’s
  • er wordt gewerkt met één gemeenschappelijke integratielaag
  • data blijven in de bron (beter bekend als HaalCentraal)

Omdat een gemiddelde gemeente onderdeel uitmaakt van ongeveer 20 zogenaamde “waardeketens”  is een initiatief als Common Ground absoluut nodig. Ook in het onderwijs, waar steeds meer gegevens uitgewisseld worden en waar een veelvoud van applicaties in gebruik is binnen een hybride cloud- en on-premise architectuur wordt met grote belangstelling gekeken naar de ervaringen met Common Ground.

Vanaf nul beginnen of gebruik maken van ervaring?

Er zijn veel lessen geleerd bij de invoering van Common Ground. Het zou zonde zijn om deze lessen te negeren. Initiatieven als HORA en MORA zijn een heel goed startpunt maar er is meer nodig voor een Common Ground achtige aanpak;

  • Zorg dat het belang van een integratiestrategie voor iedereen duidelijk is. Als je geen pijn voelt, waarom zou je iets doen?
  • Kijk wat de overheid heeft gedaan en nog steeds doet en werk aan een initiatief als Common Ground waar iedereen zich in kan vinden
  • Dwing applicatieleveranciers om integratie serieus te nemen door met hen samen te werken aan dit initiatief
  • Kies je partners met zorg, maatwerk zorgt voor klandizie over jaren, maar is dat wat je wilt?

Op dit moment is er geen sprake van een gezamenlijke aanpak. We zien dat het ontbreken van een standaard en afspraken leidt tot meer complexiteit en dus hogere kosten voor iedereen. In dit paper (Ontvlecht uw interne applicatie landschap) wordt daar dieper op ingegaan.

Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs vragen om een flexibele ICT omgeving, een grotere mate van standaardisatie en goede afspraken met alle spelers. De bal ligt nu bij de sector; het is tijd om eindelijk vaart te maken.

Download hier het kennisdocument

 

Marcel den Hartog is Trend & Development Expert bij Enable U

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren