Data en ai
Nieuws

Pilot: Verantwoord data delen SVB en UWV werd mogelijk met innovatieve technologie

Met Multi Party Computation technologie kan data veilig uitgewisseld worden. | Beeld: Shutterstock

Versleutelde gegevensdeling met behulp van zogenaamde Multi Party Computation technologie kan een veilige en effectieve manier zijn om de publieke dienstverlening aan burgers te verbeteren. Dat is een van de belangrijke conclusies uit een pilot van de Sociale Verzekeringsbank. Dat biedt kansen om bijvoorbeeld armoede beter te bestrijden, aldus de SVB.

De SVB heeft een pilot uitgevoerd waarbij door middel van Multi Party Computation (MPC), een innovatieve techniek waarmee data versleuteld worden, de gegevens van de SVB en het UWV zijn gecombineerd om potentiële AIO-rechthebbenden in beeld te krijgen. De pilot is mogelijk gemaakt door een tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is van tevoren voor advies voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AIO is een regeling die als doel heeft om het inkomen van burgers met een AOW aan te vullen tot het bestaansminimum. Als de SVB over meer gegevens beschikt, kunnen mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een AIO proactief en meer gericht benaderd worden.

Gegevensuitwisseling om proactieve dienstverlening te kunnen bieden

Overheidsorganisaties mogen vaak geen gegevens onderling delen, wat een proactieve dienstverlening van uitvoeringsorganisaties lastig maakt. De SVB al geruime tijd op tot een bredere taakstelling zodat gegevens makkelijker gedeeld kunnen worden. Dan kunnen ze burgers wijzen op hun recht op een uitkering of ze gericht te informeren over zaken die voor hen van belang zijn.

De pilot toont volgens de SVB aan dat gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties met behulp van MPC-technologie veilig en effectief is. “Deze pilot laat zien dat versleutelde gegevensdeling tussen overheidsorganisaties op een veilige manier mogelijk is zonder dat de organisaties iets van elkaar leren. En dat biedt ons, maar ook andere dienstverleners, allerlei kansen om de dienstverlening aan burgers nog verder te verbeteren, “aldus Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB.

Vervolg

Het rapport over de pilot is inmiddels gedeeld met minister voor Armoedebeleid Carola Schouten. De minister gaat op korte termijn samen met de SVB verkennen of en op welke manier er een vervolg aan de pilot kan worden gegeven. De uitkomsten van deze verkenning zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

 

 • Wim Borst | 13 september 2023, 19:38

  In het Nederlands Juristenblad (NJB) van 30 juni heb ik uiteengezet waarom ik dit geen goed idee vind. Kort gezegd: je vult het ene zwarte gat (te ingewikkelde wetgeving) met het andere zwarte gat (ingewikkelder maken van de IV). De betere oplossing zou zijn: vereenvoudig de regelgeving, zodat mensen zelf kunnen weten wat hun rechten zijn. En hun plichten; zie de toeslagenaffaire.

  (Wie geïnteresseerd is in mijn opinie in het NJB, kan die bij mij opvragen. De redactie van iBestuur heeft mijn e-mailadres.)

 • Titus Mars | 14 september 2023, 09:54

  Mooie technologie! En een noodzakelijke oplossing bij het spreekwoordelijke dweilen terwijl de kraan open staat. Zo lang het niet lukt de kraan dicht te doen is dweilen ook beter dan niks doen. Maar laten vooral blijven proberen de kraan dicht te krijgen.
  De kraan dicht krijgen betekent niet alleen minder en eenvoudiger regelgeving zoals Wim Borst ook al stelt (hier publiek leesbaar: https://njb.nl/blogs/moeten-overheidsinstanties-meer-gegevens-uitwisselen/ ) Aanvullend daarop moet de verantwoordelijkheid voor acties verplaatst: niet de burger laten aanvragen (en de burger een foutje als fraude aanrekenen), maar als overheid de verantwoordelijkheid nemen om toe te kennen en uit te betalen (en dus ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor evt. fouten).
  De dubbele kinderbijslag is een nog hoogst eenzame uitzondering waarin we dat binnenkort wél doen. Zie https://staatvandeuitvoering.nl/nieuwsbericht/titus-mars-reageert-op-de-staat-in-alle-staten/

 • Hans Donkhorst | 14 september 2023, 11:12

  Eens Wim. Andere techniek is niet de oplossing.

  De mantra “Overheidsorganisaties mogen vaak geen gegevens onderling delen” moet met een dienstbare overheid over boord. De aanvulling van de Awb laat te lang op zich wachten en ik zie nauwelijks enige actie om de implementatie voor te bereiden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren