Nieuws

Rutte maant Tusk tot topaandacht voor digitale markt

Met 16 andere Europese leiders dringt de Nederlandse premier aan op veel meer inzet op het hoogste niveau voor het regelen van de digitale Europese markt.

Mark Rutte en Donald Tusk (archieffoto Europese Raad)

In een brief – op initiatief van Polen – vragen ook de regeringsleiders van België, Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Portugal, Slovenië, Slovakije, Zweden, Tsjechië en zelfs het Verenigd Koninkrijk of de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, de digitale kwesties naar het hoogste niveau wil tillen.

De premiers zijn verontrust na de laatste rapportage over de voortgang van de digitale agenda van Europa, die een beroerd beeld opleverde van de stand van zaken.

Na het garanderen van de uniforme markt voor goederen, diensten, kapitaal en arbeid moet ook de digitale markt er snel komen, vinden nu ook de regeringsleiders. De recente afschaffing van grensoverschrijdende mobiele roaming mag als eclatant succes van de digitale agenda worden gezien, maar staat op zichzelf.

“Immers, de belangrijkste uitdagingen om volledig te profiteren van de voordelen van de digitalisering zijn nog niet gerealiseerd. Dus zijn er volgende stappen nodig. We zijn ervan overtuigd dat we het principe van een krachtige, verbonden en zich ontwikkelende uniforme markt met de digitale dimensie als de belangrijkste motor moet aannemen, teneinde de Europese eenheid en welvaart voort te zetten en een duurzaam Europa tot stand te brengen. We zijn ervan overtuigd dat dit principe, vastgelegd in de Verklaring van Rome, topprioriteit moet krijgen en noodzaakt tot krachtige, voortgaande politieke steun op het hoogste niveau.”

“Ook al valt de digitale agenda uiteen in vele aparte initiatieven, die wellicht te technisch van aard lijken om onderwerp van aandacht te zijn van de Europese Raad, is het cumulatieve effect van de Digitale Interne Markt van cruciaal belang voor de toekomst van de Europese samenleving en economie.”

De brief noemt ook een aantal concrete punten:

  • Steun voor het bedrijfsleven bij gebruik van nieuwe technologie als blockchain, big data, kunstmatige intelligentie en het regelen van een Europese markt voor 5G en zelfrijdende auto’s;
  • Consumenten grensoverschrijdende, vooral veilige en betrouwbare diensten bieden;
  • Proberen tot zo adequaat en eenvoudig mogelijke regelgeving te komen;
  • Een vrije markt voor data creëren;
  • De ambitie hebben om Europa in het mondiale digitale krachtenveld een sterke speler te laten worden;

Tot slot schrijvend de regeringsleiders dat dit geen eenmalige oprisping mag blijven, maar dat ze periodiek samen grondige aandacht aan digitalisering moeten besteden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren