Data en ai
Artikel

Generatieve AI: vooruitgang of achteruitgang voor het overheidspersoneel?

Beeld: Shutterstock

Veel mensen zijn het erover eens dat generatieve AI, ongeacht de positieve of negatieve aspecten ervan, een gamechanger is die een revolutie zal veroorzaken in de manier waarop we leven en werken.
Optimisten zien generatieve AI als een mogelijkheid om technologische kennis te verrijken en vergroten, terwijl pessimisten bezorgd zijn dat AI een bedreiging vormt voor de samenleving en zelfs voor de mensheid.

De potentiële impact van generatieve AI op overheidsdiensten

Generatieve AI zal naar verwachting de manier van werken in de overheidssector ingrijpend veranderen. Overheidsinstanties moeten daarom vaardigheden ontwikkelen om in te spelen op de exponentiële transformatie die deze technologieën met zich meebrengen. Tegelijkertijd moeten ze zorgen dat verantwoording, vertrouwen en transparantie gewaarborgd blijft.

Wat voorspellen we nog meer voor 2024?

Een recent onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie suggereert dat generatieve AI door bepaalde taken te automatiseren eerder banen zal creëren dan doen verdwijnen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat traditionele banen eerder worden aangevuld dan vervangen door generatieve AI, wat kan leiden tot veranderingen in de werkgelegenheid, vooral wat betreft de intensiteit en autonomie van het werk.

Wat zijn de mogelijke toepassingen van generatieve AI in het vormgeven, ontwikkelen en beheren van digitale overheidsdiensten? Laten we enkele voorbeelden bekijken die zich in 2024 kunnen voordoen:

 • Snelle prototyping
  In de context van digitale overheidsdiensten kan generatieve AI een significante bijdrage leveren aan het versnellen van het ontwerpproces en de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten en het verbeteren van de gebruikerservaring.
 • Personalisatie van diensten
  Door de combinatie van generatieve AI en geavanceerde analysetechnieken wordt het mogelijk om een hoge mate van personalisatie van diensten aan te bieden.
 • Automatiseren van antwoorden op vragen van gebruikers
  Generatieve AI kan geautomatiseerde antwoordsystemen creëren, zoals chatbots en virtuele assistenten. Deze kunnen real-time informatie en ondersteuning bieden aan burgers die informatie zoeken over overheidsdiensten.
 • Vereenvoudiging van het opstellen van administratieve documenten
  Vanwege het vermogen van generatieve AI om coherente en goed gestructureerde teksten te genereren, kan het beheer van documenten van overheidsdiensten en administratieve procedures worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd.
 • Juridisch ontwerp
  Dit is een interdisciplinaire benadering die wetgeving, ontwerp en technologie combineert om de communicatie en bruikbaarheid van juridische informatie aanzienlijk te verbeteren.
 • Vertaling en taaltoegankelijkheid
  Generatieve AI biedt automatische vertaal- en tolkdiensten, waardoor overheden informatie en hulp in verschillende talen kunnen aanbieden.
 • Onderwijs en opleiding
  Generatieve AI kan worden gebruikt om lesmateriaal en opleidingsmodules op maat te ontwikkelen voor ambtenaren en burgers. Door bijvoorbeeld trainingsmateriaal over specifieke onderwerpen te genereren, kunnen docenten interactieve leerscenario’s maken of gepersonaliseerde feedback geven aan leerlingen.

Waar gaan we naartoe?

De genoemde voorbeelden, illustreren slechts een fractie van de processen die worden beïnvloed en/of ontwricht door de huidige digitale transformatie. Wat hebben overheidsorganisaties nodig op het gebied van vaardigheden en governance modellen? IT-directeuren moeten prioriteit geven aan veilige en betrouwbare integratie; managers moeten zorgen voor voldoende training en kennis onder werknemers; en beleidsmakers moeten passend beleid implementeren om de adoptie van nieuwe technologieën te vergemakkelijken. Op die manier wordt gewaarborgd dat burgers en consumenten voldoende controle hebben over de betrouwbaarheid en ethische aspecten van IT-oplossingen die door individuele overheidsorganisaties zijn ontwikkeld.

Dit was ook onderwerp van discussie tijdens een paneldiscussie die staatssecretaris Alexandra van Huffelen organiseerde tijdens de South by Southwest (SXSW) conferentie in Austin, Texas. Een van de deelnemers aan het panel was Reggie Townsend, Vice President van SAS Data Ethics Practice. De experts benadrukten tijdens het panelgesprek dat er dringend behoefte is aan ethische overwegingen bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en de digitale samenleving. Het is noodzakelijk dat we nu verstandige keuzes maken voor de toekomst, met voldoende aandacht voor onderwerpen, zoals databeheer, veiligheid en de impact op huidige en toekomstige generaties. Lees verder in dit artikel op iBestuur.nl

Het aangaan van deze uitdagingen vormt de sleutel tot het realiseren van het volledige potentieel van generatieve AI voor efficiëntie en innovatie, terwijl tegelijkertijd verantwoording, vertrouwen en ethische normen binnen zowel overheidsdiensten als daarbuiten gewaarborgd blijven.

Als grote speler op het gebied data, analytics en AI ondersteunt SAS klanten bij het ontwikkelen, implementeren en beheren van complexe AI-modellen, met een focus op veiligheid, privacy en autonomie.

Meer informatie

Lees verder in het artikel: Generatieve AI: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren