Overheid in transitie
Blog

Verbind beleid en uitvoering

Te vaak zijn beleid en uitvoering nog niet structureel met elkaar verbonden. Dat zou wel moeten. Dus werk aan de winkel!

Volgende maand maak ik de overstap naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar ik directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen word. Ik blijf bij waar mijn hart ligt: de uitvoering. Daar is nog heel wat te doen!

We hebben tijdens de coronacrisis gezien hoe goed het uitpakt als beleid en uitvoering echt samenwerken. Zo werd door het ministerie van SZW, de VNG en Divosa samen in recordtempo een uitvoerbare Tozo gemaakt, de tijdelijke regeling om zelfstandigen te ondersteunen. Op die manier zouden we echt veel vaker kunnen samenwerken. Wanneer beleid niet goed uitpakt in de uitvoering, wordt nu soms de uitvoeringspraktijk als het probleem gezien. Dat is de wereld op zijn kop! Het gaat er juist om dat je de uitvoeringspraktijk vanaf het begin meeneemt bij het maken van beleid, zodat beleid goed uitvoerbaar is.

Als je echt wilt dat politieke ambities worden omgezet in beleid dat effectief wordt uitgevoerd, dan is een werkend lemniscaat tussen uitvoering en beleid nodig. Een voortdurende wisselwerking en verbondenheid, waarin beide op gelijkwaardige basis samenwerken. Vanaf het allereerste begin.

Hiervoor is verandering nodig bij zowel beleidsmakers als uitvoerders. Het gaat om een samenwerking waarin openlijk kennis en kunde worden gedeeld. Fouten maken mag, het is zelfs nodig om beter te worden. Informatie en data worden volop gedeeld, met dat ene gezamenlijke doel voor ogen: goed uitvoerbaar beleid. Op deze manier werken beleid en uitvoering gezamenlijk aan een steeds betere dienstverlening, aan oplossingen die de samenleving verder helpen.

Wat ik hier bepleit is niet nieuw en gelukkig gebeurt het soms al. Maar het gebeurt nog te veel incidenteel. Beleid en uitvoering zijn nog niet structureel met elkaar verbonden. Dat zou wel moeten. Ik ben wat dat betreft benieuwd wat gemeenten kunnen leren van de SVB en andersom. Er is zoveel kennis in de uitvoering, dat mogen wij als uitvoerders echt beter benutten. We mogen onze stem luider laten horen en actief verbinding zoeken met beleid. Dat vraagt om het anders durven doen en elkaar veel meer opzoeken. Ik ben vast van plan om dat te doen, ook straks vanuit mijn nieuwe functie.

Hugo Aalders is (tot eind juni) directeur van VNG Realisatie

  • Tim van Dijk | 16 juni 2020, 10:41

    Helemaal mee eens Hugo. Leuk om deze tocht straks samen aan te gaan. We zijn bij Novum nu een start aan het maken met Human Centered Policy Design. Daarin komen bovenstaande punten terug en wordt ook de rol van de doelgroep meegenomen. We weten ook nog niet hoe dat allemaal samen gaat lopen, want ons overheidsmodel verschilt best van landen waar dit al enigszins wordt toegepast. Eventuele ervaring die op dit vlak is Nederland al aanwezig is horen we ook graag!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren