Partnerpagina Blueriq

Van Everest naar Blueriq

Dienstverlening is nooit af

door: Marlies Ruijter, 25 oktober 2018

lopende man

ICT-dienstverlener Everest neemt de naam aan van de software die het bedrijf levert: Blueriq. Dat is niet alleen om verwarring te voorkomen, maar ook om de visie van het bedrijf te ondersteunen: de software, de mensen en de aanpak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Blueriq-experts halen – samen met de opdrachtgever! – het beste uit de technologie.

lees meer

- - - - -

Efficiënt én persoonlijk: het kan allebei!

9 juli 2018

Everest

Efficiënte digitale dienstverlening die ruimte laat voor persoonlijk service. Te mooi om waar te zijn? Absoluut niet, betoogt Frits van Endhoven van Everest. ‘We moeten af van systemen die een vaste volgorde vereisen om een doel te bereiken en gaan denken als je navigatiesysteem. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden!’

lees meer

- - - - -

Van wieg tot graf met een APK op je 55e

We zullen ze eens een poepie laten ruiken

7 juni 2018

Darmonderzoek

Op 15 mei werd ik 55 jaar. Op 17 mei kreeg ik een brief van ‘bevolkingsonderzoek Oost’. Binnenkort kan ik een oproep verwachten voor een bevolkingsonderzoek darmkanker. Als baby mocht ik met poepluier naar het consultatiebureau en nu mag ik de ‘ontlastingtest’ doen. Op vier verschillende plaatsen moet ik in mijn ontlasting prikken met een staafje en dat staafje moet ik in een buisje doen en opsturen in een envelop naar een laboratorium. Toch stuur ik met gemengde gevoelens mijn buisje op.

lees meer

- - - - -

Weg met de lopendeband-ICT!

25 april 2018

Everest

Ambtenaren komen vaak niet meer toe aan hun echte werk. In plaats van burgers te helpen, zijn ze bezig met het voeden van tijdrovende ICT-systemen en het stapsgewijs doorlopen van strakke processen. Zij werken voor het systeem in plaats van andersom. Dat kan en móet beter.

lees meer

- - - - -

Het is tijd voor projectministers

Ketensamenwerking

25 januari 2018

Oude vrouw

Overheidsinstanties zijn binnen hun eigen muren doorgaans goed georganiseerd. Maar de samenwerking tussen deze organisaties onderling laat nog veel te wensen over. Dat moet anders, vindt Frits van Endhoven van Everest. “Deze tijd vraagt om ketensamenwerking. En de overheid is eraan toe. Gelukkig zijn er al positieve bewegingen te zien.”

lees meer

- - - - -

Incasso op maat

door: Marlies Ruijter, 31 oktober 2017

Everest

Drie medewerkers van incassospecialist Syncasso ontwierpen – in totale afzondering – een compleet nieuw digitaal platform. Everest dacht mee en realiseerde hun ideeën. Het resultaat: een efficiënt incassosysteem, dat opdrachtgevers en klanten van Syncasso zelf aan de knoppen laat zitten. Kernwoorden van het nieuwe platform zijn personalisatie en zelfsturend. Dat maakt het ook interessant voor overheidsorganisaties.

lees meer

- - - - -

Hoe de overheid haar digitale ambities kan realiseren

door: Frits van Endhoven, 2 augustus 2017

Frits van Endhoven

Het jaar 2017 is het jaar van de waarheid voor onze overheid. Vanaf dit jaar zouden alle burgers en ondernemers hun zaken met de overheid veilig en gemakkelijk digitaal kunnen doen. Nu, halverwege 2017, staan we mijn inziens nog ver de gedefinieerde ambitie (lees ze hier). Zijn de gestelde doelen misschien iets te ambitieus? Of liggen deze ambities tóch binnen bereik?

lees meer

- - - - -

Maatwerk is de nieuwe standaard

door: Frits van Endhoven, 18 juli 2017

Everest over maatwerk

Volgens het pleidooi van de secretarissen-generaal aan informateur Edith Schippers – maart jongstleden – heeft standaardisatie in de overheidsdienstverlening gezorgd voor duidelijkheid en ef ciëntie. Maar ook voor grenzen.

lees meer

- - - - -

Goed geregeld 2.0 met moderne ICT

15 juni 2017

Freek van Teeseling

Het kabinet publiceerde het lijvige rapport ‘Goed Geregeld’ over de vermindering van regeldruk. Behoorlijk indrukwekkend, omdat hele simpele ingrepen vaak tot enorme besparingen leiden. Ik ben gaan turven: tenminste 700 miljoen euro besparing is het gevolg van goed ICT-werk.

lees meer

- - - - -

Legacy-systemen? Geen paniek!

door: Freek van Teeseling, 24 mei 2017

Legacy-systemen? Geen paniek!

De politiek heeft het voornemen om de overheid zodanig te laten werken dat burgers de dienstverlening als persoonlijk en efficiënt ervaren. De huidige legacy-systemen worden als belangrijke spelbederver aangewezen in dit streven naar vraaggestuurd werken. Onterecht – er zijn meerdere wegen naar Rome.

lees meer