zoeken binnen de website

Onderwijs in digitale geletterdheid net zo essentieel als taal en rekenen

door: Remco Pijpers en Larissa Zegveld, 27 april 2022

De ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen is groot. Er zijn zelfs leerlingen die digitaal laaggeletterd zijn. Onderwijs kan het verschil maken. Het is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe bed je een nieuw leergebied in het onderwijs zo in, dat leerlingen echt wat opsteken en er sterker uitkomen? Vier lessen uit casestudies.

lees meer

Moet Big Tech aan het kruis?

door: Redactie iBestuur, 19 april 2022

Big Tech maakt ons het leven makkelijk, maar jaagt ons ook angst aan. Wordt het internet beheerst door datamachthebbers die aangepakt moeten worden? In theatervoorstelling ‘The Silicon Passion’, opgevoerd door De Transmissie (David Schwarz en Derk Stenvers) en Rodrigo Ferreira, wordt Big Tech voor het gerecht gesleept en aan het kruis genageld. Maar is dat de oplossing?

lees meer

Web3: decentraal internet kan machtsbalans op internet helpen herstellen

door: Maurits Kreijveld, 13 april 2022

Talloze partijen werken aan een nieuwe ‘versie’ van het internet, Web3 geheten. Hiermee zouden makers en consumenten meer controle kunnen (terug)krijgen over hun eigen creaties en hun eigen persoonlijke data. Is dit de toekomst van het internet of een utopie; een open en vrij internet, zoals ooit bedoeld, maar inmiddels ingehaald door de realiteit?

lees meer

Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 2)

door: Arjan Widlak, 6 april 2022

Hoe moet een gezond ecosysteem rond open source software bij de overheid eruit zien? Plantinga riep eerder op de aandacht daarbij minder te richten op een achterhaald beeld van communities van hobbyende nerds en meer op de zakelijke motieven om open source software in te zetten. In dit tweede deel vervolgen we de bespreking van zeven ontwerpprincipes voor communities van Ostrom.

lees meer

Experimenteer in de slimme stad niet met de rechten en vrijheden van inwoners

door: Laura de Vries, 5 april 2022

Dat gemeenten willen experimenteren met nieuwe technologie is begrijpelijk. Ze hebben ook de (morele) verplichting naar burgers om zo effectief mogelijk de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Maar experimenteren met technologie mag niet betekenen dat geëxperimenteerd wordt met de rechten en vrijheden van inwoners.

lees meer

Datacenters: een noodzakelijke infrastructuur die niemand wil

door: Bart Wernaart, Daniëlle Arets, Cees-Jan Pen en Gerard Schouten, 1 april 2022

De komst van grote datacenters in Nederland leidt tot steeds meer weerstand. Ze zijn echter noodzakelijk voor een verdere digitalisering. Een betere (centrale) regie en meer duidelijkheid over de technologische mogelijkheden zijn hard nodig om de bouw ervan in de toekomst maatschappelijk acceptabel te realiseren, constateren vier lectoren van Fontys Hogescholen.

lees meer

Wettelijke oplossing nodig voor gegevensuitwisseling in sociaal domein

door: Sari Jansen, 30 maart 2022

Het huidige wettelijk kader in het sociaal domein blijkt onvoldoende expliciet over de opdracht tot een integrale aanpak bij meervoudige problematiek en de gegevensverwerkingen die daarvoor zijn toegestaan. Denk daarbij aan het betrekken van school, zorgverlener en/of een bewindvoerder. Gevolg is dat organisaties terughoudend zijn in het delen van gegevens. Een (wettelijke) oplossing is dus nodig.

lees meer

Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 1)

door: Arjan Widlak, 24 maart 2022

Vorig jaar verscheen een onderzoeksrapport naar open source communities. In termen van bronnen was dit rapport weinig compleet. Zo is de dissertatie van Ruben van Wendel de Joode uit 2005 over het hoofd gezien. Hij past een aantal ontwerpprincipes uit de institutionele economie toe op open source gemeenschappen. Te beginnen met: duidelijke grenzen en regels voor productie en gebruik.

reacties: 1

lees meer

Lokale lappendeken van apps vormt een duur risico voor gemeenten

door: Herman Timmermans en Kees Groeneveld, 21 maart 2022

Gemeenten werken met een groot aantal verschillende IT-oplossingen, vaak afkomstig van externe partijen. Daardoor kan het stadhuis controle over haar eigen IT-inspanningen verliezen, en daarmee invloed op haar dienstverlening. Kees Groeneveld en Herman Timmermans vinden het hoog tijd voor een ‘reset ‘van de gemeentelijke IT.

lees meer

Digitale veiligheid in tijden van cyberaanvallen

door: Maarten Hillenaar en Paul van Vulpen, 16 maart 2022

“Mag ik bij jullie een digitale ambassade inrichten”, vroeg de CIO van Estland aan onze CIO Rijk toen hij hoorde van het initiatief in Nederland over te gaan tot consolidatie van overheids-datacenters. “Als Poetin mijn land digitaal binnenvalt kan ik in ieder geval terugvallen op de informatie die we nodig hebben om ons land administratief weer op orde te krijgen.” Een valide vraag gecombineerd met een adequate oplossing.

lees meer

Hoe maak je een beschikking begrijpelijk?

door: Martin van den Berg, 15 maart 2022

Regeringscommissaris Zuurmond opperde het plan om de beschikkingen van de Nederlandse overheid te voorzien van een bijlage met de gegevens en algoritmen die op die beschikking betrekking hebben. Vanuit oogpunt van transparantie prima, je geeft een kijkje in de eigen keuken. Een nog veel beter idee is te onderzoeken hoe een beschikking zo begrijpelijk mogelijk kan worden gemaakt voor de ontvanger.

reacties: 1

lees meer

Wat willen we met de digitalisering van het onderwijs?

door: Bart Karstens, 9 maart 2022

De digitalisering van het onderwijs was al lang bezig voordat corona kwam. Maar het massale thuisonderwijs gaf er een enorme impuls aan. Nu wordt het tijd dat overheid, scholen en hun organisaties zich afvragen wat ze eigenlijk willen met afstandsleren en digitale lesmiddelen.

lees meer

Omgaan met onzekerheid bij technologische innovatie

door: Nitesh Bharosa, 3 maart 2022

Besluitvorming over innovatie op basis van nieuwe technologieën is ingewikkeld. Een van de bemoeilijkende factoren die we bij Digicampus vaak tegenkomen is onzekerheid. Leuk al die kansen die GovTech op basis van nieuwe technologie ons kan bieden, maar wat halen we ons als overheid op de hals met GovTech gebaseerd op vertrouwensdiensten, DLT, Digital Twins, Data Wallets of AI?

lees meer

Smart city: ‘Samen op zoek naar oplossingen voor complexe problemen’

door: Arnoud van Gemeren, 28 februari 2022

Marijn Fraanje, directeur Informatie en ICT/CIO van de gemeente Den Haag: “Waar is digitalisering een versneller en waar niet? Dat is de vraag die altijd draait om de eindgebruiker die een verbetering moet ervaren. We ontkomen er niet aan om samen met de eigen inwoners, de eigen bedrijven en andere overheden op zoek te gaan naar oplossingen voor die complexe problemen. Co-creatie dus.”

lees meer

Naar een Gemeentelijk Gegevenswoordenboek

door: Hein Corstens en Marcel Krassenburg, 28 februari 2022

In de informatie- en communicatietechnologie kunnen (overheids)organisaties elkaar alleen verstaan als ze dezelfde taal spreken óf elkaars taal begrijpen. Om de Common Ground visie, waarbij data los van applicaties worden opgeslagen, te kunnen laten slagen zal een eenduidig begrippenkader gedefinieerd moeten worden.

lees meer