tag: smart city

Kansen en vragen rond toenemende databerg

door: Frits de Jong, 16 januari 2018

De toenemende databerg biedt legio kansen. Op economisch terrein, maar zeer zeker ook bij het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen. Maar voor Albert Meijer roept de databerg ook vragen op: Hoe ga je om met commerciële partijen die data inbrengen of hoe zorg je ervoor dat bij het inrichten van een slimme stad ook de ethische aspecten worden meegenomen?

lees meer

- - - - -

Smart City: doen de Belgen het beter?

door: Evert-Jan Mulder, 2 maart 2017

Welke speelruimte heeft de lokale bestuurder om nu al te investeren in smart city? Bij onze zuiderburen is een mooi voorbeeld te vinden.

lees meer

- - - - -

Pas op voor parallelle universa

door: Evert-Jan Mulder, 1 februari 2017

De wereld van de Smart Cities komt in feite náást de wereld van de digitale overheid te staan. Maar dat moeten geen parallelle universa worden.

lees meer

- - - - -

Schaalvisioen

door: Peter Lievense, 14 december 2016

Dat er in ons kleine landje nauwelijks nog ruimte zou zijn voor nieuwe wegen bestrijdt de minister. Dat lijkt maar zo omdat de wegen op de landkaarten zo breed zijn ingetekend.

lees meer

- - - - -

Onderweg naar Smart Zwolle

Een avontuur met de nodige dynamiek

24 november 2016

De gemeente nog beter laten functioneren en maatschappelijke vraagstukken met alle mogelijke data beantwoorden; dat proberen de initiatiefnemers van Smart Zwolle te realiseren. De geografische insteek is daarbij het uitgangspunt.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Rotterdam: epicentrum van Innovatie

23 augustus 2016

Rotterdam is één van de meest innoverende steden van Nederland. Ook het concept achter smart cities is door de gemeente jaren geleden al enthousiast omarmd. Als het aan Rotterdam ligt, groeit het aantal innovatieve toepassingen die de stad n.g leefbaarder maken, de komende jaren gestaag door – met big data.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Het kantoor als intelligente omgeving

1 juli 2016

Een gebouw dat niet alleen energiezuinig is, maar ook heel prettig om in te werken: dat is een smart building. Zo’n slim gebouw is voorzien van technologie die onder meer medewerkers ontzorgt, gebouwen efficiënter laat benutten en bezoekers helpt hun weg te vinden.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Alfa + Bèta + Gamma = Smart City

Samenwerking wetenschappelijke instituten en KPN

16 juni 2016

Om inhoudelijk invulling te geven aan Smart-City-innovaties en om Nederland echt slimmer te maken, is het volgens KPN belangrijk om wetenschappelijke instituten te betrekken bij de ontwikkeling van slimme oplossingen. Er is onderzoek nodig om ideeën te toetsen, ervaringen te beschrijven en kennis op te bouwen.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Gegevens verzamelen in de datapolis

Verslag van de vierde bijeenkomst (7 juni 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 14 juni 2016

Het lijkt misschien een beetje vreemd dat Albert Meijer zijn bijdrage aan de slotbijeenkomst van de smartcitycursus begon met de vraag: wat is smart city? Waar was het dan de drie voorgaande sessies over gegaan? Nou ja, over smart cities. Meervoud, ze bestaan in allerlei soorten en maten.

mastercourse smart cities

lees meer

- - - - -

Nieuwe vormen van mobiliteit

Verslag van de derde bijeenkomst (31 mei 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 7 juni 2016

De zelfrijdende auto is geen oplossing voor mensen zonder rijbewijs en smart mobility geen panacee voor alle verkeersproblemen. Na deze relativering schetste master-van-dienst Frans Tillema tijdens de derde bijeenkomst van de Mastercourse Smart Cities de geweldige potentie van smart mobility.

mastercourse smart cities

lees meer

- - - - -

Het stimuleren van de economie

Verslag van de tweede bijeenkomst (24 mei 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 29 mei 2016

Dat aansprekende smart city-toepassingen veelal te vinden zijn in metropolen als New York of Tokio en wij hier geen steden van dergelijke omvang hebben hoeft geen beletsel te zijn. Wie niet groot is moet slim zijn. Bijvoorbeeld door in niches actief te worden of cross-overs tussen sectoren te realiseren.

mastercourse smart cities

lees meer

- - - - -

De bestuurlijke aanpak

Verslag van de eerste bijeenkomst (17 mei 2016) - Mastercourse Smart Cities

door: Peter Mom, 23 mei 2016

Een sluitende definitie van het containerbegrip smart cities valt nauwelijks te geven. Wel is duidelijk dat het om nieuwe technologische mogelijkheden gaat en het beleid daarop achterloopt. Ook dat zich spanning voordoet tussen de veelal nog verticaal georganiseerde overheden en de voor smart cities essentiële opgave om horizontale verbanden aan te gaan voor samenwerking en het delen van data.

mastercourse smart cities

lees meer

- - - - -

IT kan het ook leuker maken

door: Peter Lievense, 19 mei 2016

Het valt niet mee om bestuurder te zijn op Verantwoordingsdag. En elke keer is het die IT weer die de pret bederft: nieuwe belastingwetgeving invoeren? Forget it!

lees meer

- - - - -

De uitdagingen van de datapolis

door: Evert-Jan Mulder, 11 februari 2016

Zonder dat het al te veel opvalt, worden onze steden op dit moment ingrijpend verbouwd. Naast de fysieke infrastructuren in de stad ontstaat ongemerkt ook een digitale infrastructuur, die het mogelijk maakt data over van alles en nog wat vast te leggen.

iBestuur Magazine 17

lees meer

- - - - -

De stad als App Store

10 februari 2016

Wanneer je in 2025 op het Centraal Station van Amsterdam aankomt voor een bezoek aan de stad, zal er op het eerste gezicht niet zoveel veranderd zijn. De 400 jaar oude stenen van en om het stationsgebouw zullen er nog steeds liggen. Het verschil: er is veel meer informatie digitaal beschikbaar in en over de stad.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Intelligent communities in plaats van slimme vuilnisbakken

9 februari 2016

In de ruim achtduizend steden die zich smart city noemen zie je vooral bedrijven die bezig zijn met sensoren en slimme processen. De gemeenschap in de stad is er nauwelijks bij betrokken, ziet Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. “Deze manier van werken is niet het antwoord op de vraagstukken van de stad.”

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Wie leidt de smart city-revolutie?

door: Brian Benjamin, 5 februari 2016

De laatste weken zijn er verschillende artikelen verschenen waarin werd gewaarschuwd dat het verschijnsel smart cities niet in handen van het bedrijfsleven terecht mag komen en dat de overheid in de lead moet blijven. Het is waar dat zonder de overheid heel veel innovaties er niet zouden zijn geweest.

lees meer

- - - - -

Data als fundament voor de smart city

Gemeentelijke informatie slim en praktisch met elkaar verbinden

28 januari 2016

Gemeenten moeten met steeds minder middelen steeds sneller op veranderingen inspelen. Het smart city-concept kan hierbij helpen door slim allerlei soorten informatie bij elkaar te brengen. Klein beginnen is daarbij belangrijk. De gemeente Tynaarlo laat zien hoe je dat kunt doen.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Een slimme stad gebruikt geo-data

27 januari 2016

Een stad is pas een slimme stad als er wordt samengewerkt door iedereen die deel uitmaakt van de gemeenschap. Een kaart blijkt een goede basis voor die samenwerking. “Door alle informatie over een locatie op een kaart samen te brengen verbind je partijen en ontdek je nieuwe oplossingen”, zegt Jeroen van Winden, CTO Esri Nederland.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Smart City - een stap op weg naar smart governance

25 januari 2016

‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Wie wil er niet smart bezig zijn? Bovendien is het tegenovergestelde van smart zoiets als ‘dom’ of ‘onwetend’, en dat wil natuurlijk niemand zijn. Maar zoals wel vaker bij toverwoorden, doet zich meteen een probleem voor. Want als alles smart is, wat betekent dit dan eigenlijk precies?

white papers

lees meer

- - - - -

Ook de infrastructuur moet smart

door: Fred Teunissen, 25 januari 2016

Welke technische infrastructuur is nodig voor smart city-toepassingen en wat is er al? Begint alles met een goede infrastructuur en volgen de toepassingen dan – op den duur – vanzelf wel? De eerste ervaringen in de praktijk laten zien dat er nog geen Golden Rule is. Of het moet zijn dat trial and error het pad naar de slimme stad effenen. Veel hoeft het niet te kosten.

iBestuur Magazine 17

lees meer

- - - - -

Duizend bloemen (moeten nog gaan) bloeien

door: Peter Mom, 20 januari 2016

Aan concepten, convenanten en memoranda of understanding geen gebrek. Aan verkenningen, proeftuinen en pilots evenmin. Maar aan welke toepassingen werkt smart Nederland?

iBestuur Magazine 17

lees meer

- - - - -

Smart City

door: Peter Lievense, 18 januari 2016

Geen college van B&W zonder bestuurlijke fantasieën over slim beleid, duurzaamheid en lokale democratie. Tot smart city-toepassingen heeft dat echter nog nauwelijks geleid.

lees meer

- - - - -

De slimme mensen zitten niet per se in het stadhuis

door: Martine Hemstede, 7 januari 2016

Welk bestuurlijk gewicht geef je het verschijnsel smart city? Een smart city kan een slimme gemeente betekenen, maar het kunnen ook de burgers búiten het gemeentehuis zijn die de lokale democratie interactief maken en daarmee de stad slimmer. “Het helpt niet als je iemand de baas maakt.”

iBestuur Magazine 17

lees meer

- - - - -

Smart Cities in de praktijk

5 januari 2016

Wat is er nodig om een Smart Cities-initiatief tot een succes te maken? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de implementatie? In dit artikel kijken we naar de praktische kant van de slimme stad.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Co-creatie voor een smart society

door: Marieke Vos, 24 december 2015

Is de ‘smart city’ het antwoord op de versmelting van de digitale en de fysieke leefomgeving? Het is een tussenstap, betoogt Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Een tussenstap naar de smart society.

lees meer

- - - - -

Smart city: hype of hoop?

door: Freek Blankena, 16 december 2015

Wat is een smart city? De definitie varieert per stad, zo lijkt het. Vooralsnog is het een containerbegrip vol vage beloften van een betere, lokaal georganiseerde toekomst. Een beetje overleg zou geen kwaad kunnen.

iBestuur Magazine 17

lees meer

- - - - -

Technologie van de slimme stad

Connectiviteit, data, sensoren en IoT

16 december 2015

Smart Cities worden mogelijk gemaakt door 4 innovatieve technologieën: connectiviteit, data, sensortechnologie en het Internet of Things (IoT). Wat houden deze technologieën in en welke rol kan KPN spelen bij de toepassing?

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Value case als methodiek voor Smart Cities

2 december 2015

Een value case is bij uitstek geschikt om een Smart Cities-initiatief te ontwikkelen. Wat houdt deze methodiek in, wat zijn de belangrijkste voorwaarden en hoe kom je tot een succesvolle value case?

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Samen werken aan de slimme stad

24 november 2015

Mensen voegen waarde toe aan Smart City-oplossingen. Zonder hun input maakt de technologie het leven in de stad niet beter. Wie zijn de belangrijkste partijen en hoe werken ze het beste samen aan initiatieven?

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Gericht aan de slag als je de wereld beter begrijpt

28 oktober 2015

De explosieve toename van data vraagt om een structuur: het kunnen scheiden van relevante en irrelevante informatie. Een geografisch informatiesysteem (GIS) is daarvoor een geschikt middel. “Een kaart creëert context van de wereld om ons heen en maakt het mogelijk in te zoomen op die ene plaats waarin je bent geïnteresseerd”, zeggen de bestuurders van Esri Nederland.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

De verbonden samenleving in de slimme stad - white paper

14 oktober 2015

Gemeenten staan voor de uitdaging (economische) groei te verenigen met veiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit van leven. Hoe kan de stad groeien, economisch, in omvang en functies, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven van zijn burgers? Hoe kan de stad een hogere kwaliteit dienstverlening leveren aan kritische burgers, tegen lagere kosten?

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Mobiliteit in de stad

2 juli 2015

Elke stad ademt ’s ochtends mensen in en ’s avonds weer uit. Meer asfalt en spoor is lang niet altijd een optie voor deze groeiende verkeersstromen, ze op een slimme manier in goede banen leiden wél. Oplossingen verknopen, expertise delen en samenwerken blijken de sleutelwoorden voor intelligente mobiliteit.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Van digitale overheid naar slimme overheid?

door: Evert-Jan Mulder, 1 april 2015

De ontwikkeling van Smart Cities – met informatietechnologie maatschappelijke en economische uitdagingen te lijf gaan – is de voorbode van een bredere ontwikkeling: Smart Government.

lees meer

- - - - -

Data zaaien in vruchtbare grond

CIO van gemeente Palo Alto benadrukt belang van open data voor beleid

door: Freek Blankena, 11 maart 2015

Palo Alto, midden in Silicon Valley, heeft in een paar jaar tijd een ICT-achterstand weggewerkt en is meteen ook voorloper geworden op het gebied van de inzet van open data. CIO Jonathan Reichental is ervan overtuigd dat je daarmee maatschappelijke problemen kunt aanpakken, de gemeenschap mobiliseert en kansen creëert voor burgers en bedrijven.

iBestuur Magazine 14

lees meer

- - - - -

Minister van Digitale Infrastructuur

door: Rob van de Velde, 4 december 2014

Het wordt hoog tijd voor een ambitieuze minister van Digitale Infrastructuur met een uitvoeringsprogramma waarin voldoende ingenieursmentaliteit de ruimte krijgt.

lees meer

- - - - -

‘Help ons hét idee van de toekomst te vinden’

App voor zorg en lokale overheid via PinkValley

26 juni 2014

De ‘next big thing’ ontstaat niet aan de tekentafel of in het gemeentehuis. Daarvoor zijn burgers nodig, want alleen zij kunnen aangeven wat het echte probleem is. Vervolgens is het zaak om klein te beginnen en te leren van de successen en fouten van anderen. PinkValley brengt deze uitgangspunten in praktijk.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Slimme vuilnisbakken

door: Marieke Vos, 5 juni 2014

Niet alleen lantaarnpalen en vuilnisbakken, ook bermbommen maken deel uit van ‘the internet of things’, zo leerde uw reizende reporter deze week.

lees meer

- - - - -

Een durfgemeente stop je in je broekzak

door: Sanne van der Zanden, 5 juni 2014

Het gebruik van mobiele apps voor smartphones en tablets is in 2013 gegroeid met 115 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Flurry die The Next Web begin 2014 publiceerde. Daardoor heeft de burger op vrijwel elke plaats en op elk tijdstip toegang tot internet. Hierdoor neemt ook de vraag naar mobiele apps razendsnel toe en daar kunt u als boegbeeld van een durfgemeente op inspelen!

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Museon en CGI lanceren Vredes app

Blue tooth beacons technologie voor het eerst gebruikt in open lucht in Nederland

26 mei 2014

Wetenschappelijk populair museum Museon en CGI maken de lancering van de Peace@TheHague app bekend. Met deze app wil Museon de internationale zone van Den Haag ontsluiten voor inwoners en toeristen en het gebied meer positioneren als een toeristische attractie.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Een slimme stad neemt zichzelf de maat

door: Marijke van Hees, 3 februari 2014

De informatie die in steden beschikbaar is over economisch, sociaal, politiek, ruimtelijk, ecologisch en creatief potentieel wordt nu niet systematisch geanalyseerd, terwijl dat veel kan opleveren.

iBestuur Magazine 9

lees meer