zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Nepnieuwsverantwoordelijkheid

door: Maurits Kreijveld, 22 april 2020

Maurits Kreijveld

Waarom we sociale platformen niet als enige verantwoordelijk mogen houden voor het bewaken van onze democratie.

lees meer

Schoolvoorbeeld

door: Walter van Holst, 21 april 2020

Walter van Holst

De appathon heeft mooi laten zien hoe een marktconsultatie in een aanbestedingstraject veel op kan leveren.

lees meer

Appnificent7

door: Menno Weij , 20 april 2020

Menno Weij - SOLV

De appathon van VWS was een uniek event, maar wat wordt het vervolg? Wordt het één van de zeven apps, of…?

lees meer

Ongefundeerd wantrouwen

door: Christian Verhagen, 20 april 2020

Christian Verhagen

De corona-app leidt tot veel weerstand. Alsof Nederland met zo’n app afglijdt naar een totalitaire surveillancestaat…

lees meer

Regionaal maatwerk

door: Ben Kokkeler, 17 april 2020

Ben Kokkeler

De aandacht tijdens deze crisis is veel gericht op burgemeesters, maar er ligt ook een mooie taak voor wethouders.

lees meer

In tijden van corona...

door: Tom Bolsius, 17 april 2020

Tom Bolsius

De coronacrisis laat één ding overduidelijk zien: digitaal moet de (lokale) overheid nog een flink aantal slagen maken!

lees meer

Ná het coronatijdperk

door: Marlène Geskes, 16 april 2020

Marlène Geskes

Het coronavirus brengt óók mooie en nieuwe dingen. Maar we moeten ons vooral de vraag stellen: en wat daarna?

reacties: 1

lees meer

Anderhalvemeter democratie

door: Pascale Georgopoulou, 16 april 2020

Pascale Georgopoulou

In verband met corona kan digitale besluitvorming nu tijdelijk, maar waarom maken we hiervan niets iets blijvends?

reacties: 1

lees meer

Systeeminnovaties

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 april 2020

‘Schep ruimte en creëer vertrouwen om te kunnen werken aan innovaties, maar laat het geen vrijblijvend feest zijn’.

lees meer

Coronaprivacy

door: Jan Willem Boissevain, 15 april 2020

Jan Willem Boissevain

We kunnen in deze coronatijd levens redden door locatiegegevens te delen met de overheid. Wat houdt ons tegen?

reacties: 1

lees meer

Het juiste doen

door: Larissa Zegveld, 14 april 2020

Larissa Zegveld

In deze coronatijd draait veel om vertrouwen. Het vertrouwen van burgers in de overheid, de wetenschap en de media.

lees meer

Coronavolgapp en privacy

door: Rob van den Hoven van Genderen, 10 april 2020

Rob van den Hoven van Genderen

Een volgapp lijkt een goed middel in de strijd tegen het coronavirus, maar er kleeft een groot aantal risico’s aan.

reacties: 1

lees meer

Wanneer is ICT vitaal?

door: Michiel Steltman , 10 april 2020

Michiel Steltman

De pogingen om de nieuwe wereld in oude denkkaders te modelleren, levert risico’s op voor de digitale weerbaarheid.

lees meer

AI, corona en bescheidenheid

door: Siri Beerends, 9 april 2020

Siri Beerends - SETUP

Corona maakt helder waarom we bescheidener moeten zijn over de maakbaarheidsbelofte van nieuwe technologieën.

lees meer

Gegevensuitwisseling

door: Indra Henneman , 8 april 2020

Indra Henneman

Het zijn gekke tijden, maar ook in (of misschien wel juist) in deze gekke tijden is goede gegevensuitwisseling van belang.

lees meer