zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Safe Harbor: de veilige haven uit zicht?

door: Ruud Leether, 19 oktober 2015

Ruud Leether

De uitspraak van het EU-Hof over Safe Harbor zou wel eens voor problemen kunnen gaan zorgen. Praktisch werkbare oplossingen vanuit het Brusselse zijn nog ver weg.

reacties: 2

lees meer

De burger centraal in de digitale wereld

door: Bas Eenhoorn, 15 oktober 2015

De kogel is door de kerk. Het Europese Hof van Justitie heeft in een arrest een baanbrekende uitspraak gedaan over de positie van de mens nopens het recht op databescherming.

reacties: 4

lees meer

Eén overheid ... via wifi!

door: Davied van Berlo, 12 oktober 2015

Davied van Berlo

De overheid bestaat uit ruim duizend organisaties, maar burgers en bedrijven verwachten één overheid met eenduidig beleid en een goede samenwerking.

reacties: 1

lees meer

Dit kan niet raar zijn

door: Seger de Laaf, 9 oktober 2015

Ambtenaren gaan dag in dag uit maar verder met hoe het altijd is gegaan. De overheid is minstens zo kwetsbaar als het financiële systeem dat Joris Luyendijk beschreef.

reacties: 4

lees meer

Oogkleppeninkoop

door: Jan Willem Boissevain, 8 oktober 2015

Jan Willem Boissevain

Overheidsaanbestedingen leiden tot zinloze geldverspilling. De overheid moet zich niet zo afzonderen van de markt; de detailleringsdrang en juridificering moeten stoppen.

reacties: 1

lees meer

Droompolitiek en maakbare projecten

“Not because they are easy, but because they are hard.” De Nationale Ombudsman, John F. Kennedy, Paul Veger en ICT-projecten bij de overheid

door: Bert Hogemans, 6 oktober 2015

We moeten beter nadenken over de maakbaarheid en haalbaarheid van de doelen die we ons stellen. Politieke dromen zijn alleen in stukjes te bewerkstelligen.

reacties: 4

lees meer

Eigen kracht als wondermiddel?!

door: Ellen Boschker, 6 oktober 2015

Ellen Boschker

Iedereen die gelooft dat eigen kracht een wondermiddel is voor alle problemen, die heeft pas echt een probleem!

lees meer

Consument of producent?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 oktober 2015

Dirk Jan de Bruijn

In de participatiemaatschappij verandert het ‘zorgen voor’ in sneltreinvaart in het ‘zorgen dat’. Maar het kwartje is nog lang niet bij iedereen gevallen.

lees meer

De overheid moet investeren in zichzelf

door: Bas Eenhoorn, 1 oktober 2015

Wat Paul Krugman ook over de digitale transitie te zeggen heeft, de overheid zal niet afzijdig kunnen blijven en moet investeren in zichzelf ten behoeve van de samenleving.

lees meer

Verbindingen leggen voor innovatie

door: Gézieta van den Belt, 30 september 2015

Om innovaties echt verder te helpen zul je de juiste verbindingen moeten leggen, óók met de markt. Dat is voor sommigen best wennen.

lees meer

Ronald participeert door

Exclusief interview met 70 illustraties in kleur

door: Peter Mom, 29 september 2015

Hoe gaat het met Ronald, de Oldenzaalse werkloze die in augustus 2014 gefrustreerd raakte in zijn poging te participeren en afknapte op de website Overheid.nl? We togen naar Twente voor wat zou uitlopen op een marathoninterview met een getormenteerde burger die manmoedig pogingen in het werk blijft stellen om zijn weg te vinden binnen de digitale overheid.

reacties: 3

lees meer

Geloofwaardig bestuur

door: Ruud Leether, 24 september 2015

Ruud Leether

Het is opmerkelijk hoeveel moeite bestuurders hebben met transparante besluitvorming en daadkracht, ook als het om ICT gaat. Er zijn dwarsdenkers nodig.

reacties: 2

lees meer

Een staat moet kunnen veranderen

door: Bas Eenhoorn, 17 september 2015

Ik zie op veel terreinen een groot gebrek aan verandering, aan ontwikkeling. Het nieuwe Digiprogramma, dat in december naar het kabinet gaat, zal daarop ingaan.

lees meer

Droomrede

door: Jan Willem Boissevain, 16 september 2015

Jan Willem Boissevain

Leden van de Staten-Generaal, Het land heeft behoefte aan een paradigmaverschuiving. Een netwerksamenleving waarin burgers beleid maken.

lees meer

Government of the future

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 september 2015

Dirk Jan de Bruijn

Nieuwe technologie kan op disruptieve wijze maatschappelijke waarde creëren. Maar dan heb je wel disruptieve managers, bestuurders en politici nodig.

lees meer