zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

België en Van Gogh

door: Peter Mom, 22 augustus 2013

Peter Mom

Het antwoord op de vraag of de Belgen het beter doen (sinds 2003 nogal heftig verkondigd) lijkt tien jaar later te schuilen in een post-impressionistisch korenveld.

lees meer

ICT faalt niet

door: Jan Willem Boissevain, 21 augustus 2013

Jan Willem Boissevain

Fouten maken wordt tegenwoordig gezien als een teken van zwakte. Terwijl dit juist de basis zou kunnen vormen voor het stimuleren van het lerend vermogen en innovatie.

reacties: 1

lees meer

Een Ghanees kip-en-eiverhaal

door: Ellen Boschker, 5 augustus 2013

Ellen Boschker

Wat komt eerst: gemeentelijke belastinginkomsten of de realisatie van publieke voorzieningen? Een dilemma waar wij in Nederland al niet meer over hoeven na te denken.

reacties: 2

lees meer

PRISM & Cloud

door: Henri Rauch, 1 augustus 2013

Henri Rauch

De VS heeft het gemunt op alle informatie van niet-Amerikanen die de cloud-leveranciers tot hun beschikking hebben. Wat zijn hiervan de consequenties voor ons, Europeanen?

reacties: 2

lees meer

Waardedisciplines voor gemeenten

door: Theo van den Brink, 31 juli 2013

Theo van den Brink

Ruwweg komt het neer op een onderscheid in drie soorten burgers: degenen die niet willen, degenen die willen, maar niet kunnen en de meerderheid. Elke groep vergt een andere benadering

lees meer

ICT-projecten: ruimte voor falen

door: René Veldwijk, 31 juli 2013

Hoe voorkomen we falende ICT-projecten? Op deze vraag probeert de Kamer een antwoord te vinden. Suggestie: beloon ‘eerlijk’ falen en stop met het toedekken van mislukkingen.

reacties: 2

lees meer

Veranderen begint met stilstaan

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 juli 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Zien en snappen wat er gebeurt, blijvend om je heen kijken en daar dan vervolgens snel en lenig op inspelen. Dus niet schoksgewijs – eens in de vijf/zes jaar een formele reorganisatie –, maar organisch.

lees meer

Pleio: verzamelaar of verbinder?

door: Davied van Berlo, 22 juli 2013

Davied van Berlo

Door overheidsbrede oplossingen als Pleio verandert onze kijk op hoe de ICT van de overheid eruit kan zien. Dat roept echter ook vragen op. Hebben we straks nog maar één overheidssysteem?

lees meer

Een rechter in Zutphen 'makes my day'

door: Ruud Leether, 8 juli 2013

Ruud Leether

Zeker gaat er het nodige aan opdrachtgeverszijde mis maar met zo’n opdrachtnemersmentaliteit is er weinig voor nodig om in horrorscenario’s te verdwalen.

reacties: 1

lees meer

Hulde aan gemeente Amsterdam

door: Arre Zuurmond, 7 juli 2013

Arre Zuurmond

Ik hoop dat lezers hiervan leren dat zijzelf ook ‘Kafkabrigadier’ kunnen zijn en dat zij andere overheidsorganisaties kunnen helpen hun dienstverlening te verbeteren.

lees meer

Herstel vertrouwen vraagt zelfreflectie

door: Jan Willem Boissevain, 5 juli 2013

Jan Willem Boissevain

De politiek vervalt steevast in dezelfde reflex als er iets ontspoort in de samenleving. Er wordt direct gewezen naar de schuldigen. Maar de politiek leidt aan een kortetermijngeheugen.

lees meer

mGBA: een tikkend ICT-dossier

door: René Veldwijk, 3 juli 2013

Ook al omdat de complete publieke gegevenshuishouding aan de GBA is opgehangen, valt het te hopen dat minister Plasterk snel schoon schip maakt en de luiken open gooit.

reacties: 6

lees meer

Voor de politiek of voor de samenleving?

door: Davied van Berlo, 1 juli 2013

Davied van Berlo

Werk je als ambtenaar nu voor de politiek of voor de samenleving? Toen de overheid nog bestond uit heldere, hiërarchische kolommen was het antwoord op die vraag duidelijk…

lees meer

Betrokken en efficiënt

door: Tof Thissen, 20 juni 2013

Tof Thissen

Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisaties én bezuinigingen vragen om een andere manier van werken, waarbij betrokken en efficiënt sleutelwoorden zijn.

lees meer

Laatste kans burgergerichte overheid

door: Matt Poelmans, 19 juni 2013

Matt Poelmans

Er gaapt een gat tussen ambitie en realisatie van de e-Overheid. Om dat te overbruggen is tweeërlei samenwerking nodig: binnen de overheid, en tussen overheid & burger.

reacties: 1

lees meer