Blog

Sparren over de vluchtelingenproblematiek

Voor veel gemeenten is het vraagstuk van de asielzoekers heel dichtbij. Maar het gaat niet alleen om opvang, want onder het asielvraagstuk liggen fundamentele vragen die bestuurders aangaan.

Hoe ga je om met migratie, integratie en segregatie? Hoe ga je daar als gemeenten nu beleid op voeren en acties op zetten? Dat zijn de fundamentele vragen die bestuurders zichzelf in mijn optiek horen te stellen.

Dat gaat alle bestuurders in heel Nederland aan, niet alleen de gemeenten waar nu asielzoekers worden opgevangen en statushouders komen wonen. Want dit kan op elk moment in elke gemeente gaan spelen.

Gemeenten kunnen zich beter dan ze nu vaak doen voorbereiden op de komst van asielzoekers en statushouders. Je kunt diverse scenario’s ontwikkelen, waarin je anticipeert op de vraagstukken van morgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de vluchtelingenstroom verviervoudigd? Dat verwachten we nu niet, maar het is niet uit te sluiten. Er zijn talloze conflicten in de wereld en in veel landen is de situatie fragiel.

Er is een duidelijk verband van het asielvraagstuk met dienstverlening en informatiebeleid. We kunnen veel doen aan de vluchtelingenproblematiek. Maar wat? Op dit moment heb ik meer vragen dan antwoorden. Ik denk dat gemeenten veel actiever aan de slag kunnen met social media, omdat ze daar de temperatuur van de samenleving kunnen nemen. Social media kunnen ook worden benut om bijvoorbeeld in kaart te brengen op welke inwoners en inwonersgroepen de gemeente een beroep kan doen als het gaat om vrijwilligerswerk. Met big data zou je vraagstukken rondom integratie en segregatie kunnen voorspellen.

Het zijn maar een paar voorbeelden, want zoals ik al zei heb ik meer vragen dan antwoorden. Ik zie zeker een belofte in het meer en beter inzetten van informatievoorziening. Bijvoorbeeld een app waarmee een asielzoeker zijn eigen gegevens bijhoudt, daar regie op voert en bijvoorbeeld in zijn eigen taal informatie krijgt over de voorzieningen in zijn nieuwe buurt. Ook denk ik dat we met een slimme inzet van informatievoorziening de lange processen in de asielprocedure kunnen verkorten. Als je het hebt over de maatschappelijke toegevoegde waarde van informatiebeleid en dienstverlening, dan heb je hier het juiste onderwerp te pakken!

Volgende week leid ik een masterclass op de beurs Overheid360 over dit onderwerp: ‘Een asielzoeker wordt statushouder’ (21 april, 12:15 – 14:00) – zie het tekstblokje onder dit artikel – . Ik nodig bestuurders uit om op 21 april naar Media Plaza in Utrecht te komen om samen over deze vraagstukken te sparren. Dit onderwerp houdt bestuurders in het hele land bezig, laten we er op een fundamentele manier samen over nadenken.

Wat we tijdens deze masterclass bespreken wordt later op de dag gebruikt in de sessie waarin een app wordt ontwikkeld voor het aanpakken van deze problematiek.
Ik hoop u tijdens de masterclass te ontmoeten. Want de vluchtelingenproblematiek is één van de meest prangende onderwerpen voor bestuurders.

Jan van Ginkel is gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad

Een asielzoeker wordt statushouder. En dan?
Masterclass voor gemeentebestuurders, VNG/KING ism iBestuur

Volwaardig deelnemen aan de samenleving gaat niet vanzelf. Er zijn vele inspanningen door de gemeente voor nodig, van huisvesting tot schoolkeuze. Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad, neemt bestuurders mee in ‘de klantreis van de statushouder’. Gemeentebestuurders spreken in een masterclass over hun uitdagingen en de informatie die ze nodig hebben. 

20 en 21 april van 12.15 uur tot 14.00 uur. Meld je hier aan!

Wat hebben asielzoekers, ambtenaren en burgers gemeen?
Een smartphone! 
Heb jij een briljant app-idee? PinkValley-workshop ism iBestuur.

Innovaties ontstaan waar je mensen samen zet. In deze workshop werken bestuurders en praktijkmensen van alle ketenpartijen hun ideeën uit. Het beste app-idee ligt wellicht nog dit jaar in de app store. Jan van Ginkel brengt de inzichten uit de voorafgaande masterclass voor gemeentebestuurders in als input voor deze workshop.

Donderdag 21 april van 14.00 tot 16.00 uur. Meld je hier aan!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren