partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Capgemini

Capgemini-logo

Digitale Overheid 2017: de automatisering voorbij

door: Peter Witberg, Zsolt Szabo, 16 april 2014

Peter Witberg, Principal Consultant Capgemini en verantwoordelijk voor All Channel Experience binnen de Public Sector. Zsolt Szabo, Vice President Public Sector Capgemini

Online dienstverlening speelt een steeds prominentere rol. Burgers en bedrijven bepalen steeds vaker zelf het moment waarop zij een dienst willen afnemen en over welk kanaal zij deze willen aanvragen dan wel ontvangen.

lees meer

Structurele fraude vraagt om structurele oplossing

door: Maxwell Keyte en Zsolt Szabo, 18 december 2013

Maxwell Keyte, Zsolt Szabo

Aanhoudende verhalen over fraude, bijvoorbeeld met toeslagen, ondergraven het solidariteitsbeginsel. Gelukkig groeit het instrumentarium waarmee fraude is te bestrijden op een integrale en op preventie gerichte manier, zoals Fraudemanagement van Capgemini.

lees meer

Meer doen met minder investeringen in IT

door: Co van Leeuwen, Zsolt Szabo, 9 oktober 2013

Co van Leeuwen / Zsolt Szabo

Gemiddeld 71 procent van het IT-budget gaat op aan beheer en onderhoud van bestaande applicaties. Maar het is gewoon mogelijk het ICT-landschap toekomstvast te houden en toch 50 procent van het budget aan te wenden voor de benodigde vernieuwingen. Capgemini weet hoe.

lees meer

IT dient het gemak – én de strategie

18 juli 2013

Capgemini-logo

Er ontstaat een nieuw speelveld rond de keuzes die overheden maken bij de aankoop van IT. ‘Business’ en IT zullen meer dan voorheen gaan partneren en zich op de strategische waarde van IT richten.

lees meer

Van bezuinigen naar ombuigen

door: Zsolt Szabo, 18 april 2013

Capgemini-logo

In de huidige zware tijden is met de creatieve destructie die zich in de vorm van innovatie aandient veel te bereiken. Noem het maar ‘het nieuwe ombuigen’, betoogt Zsolt Szabo.

lees meer

De overheid als informatieplatform

door: René Matthijsse, 23 januari 2013

Capgemini-logo

‘Open government’ bevordert groei en werkgelegenheid. Maar om de daarvoor benodigde technologie te laten werken, moet het openbaar bestuur wel af van zijn Thorbecke-mindset.

lees meer

iOverheid … en nu doorpakken!

door: René Matthijsse , 18 oktober 2012

Capgemini-logo

Het doorontwikkelen van de elektronische overheid naar een informatie-overheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de publieke en private sector. Samenwerking tussen publieke organisaties onderling, maar ook met burgers en bedrijfsleven, is cruciaal.

lees meer

De i-overheid moet op de politieke agenda

door: René Matthijsse, 18 juli 2012

Capgemini-logo

Een overvloed aan informatie verandert het functioneren en het karakter van zowel de samenleving als de overheid. Strategisch informatiebeleid is een cruciale succesfactor voor een betere bedrijfsvoering en publieke dienstverlening. Voor het realiseren van een informatiegestuurde overheid is de actieve participatie van politiek en bestuurders noodzakelijk.

lees meer

‘iOverheid, wie, wij?’

12 mei 2012

Capgemini-logo

De inzet van ICT biedt volop kansen, maar dan moet de overheid wel de touwtjes in handen nemen. En dat begint met zelfkennis!

lees meer

Gateway review of IT audit?

12 mei 2012

Capgemini-logo

De Gateway review is een populaire manier geworden om ICT-projecten bij de overheid te toetsen. Een Gateway review is echter nog geen IT audit!

lees meer