partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

Centric is al jarenlang een stabiele partner voor de lokale overheid. Onze gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening zorgen ervoor dat overheden zich op hun kerntaken kunnen richten. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, zoals belastingheffing en -inning, burgerzaken, salarisadministratie en werk, inkomen & zorg. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen.


Friese voorlopers

18 april 2013

Centric-logo

Het verleden onder je vingers, terwijl je door de straten slentert. Met hun idee voor een virtuele stadsgids wonnen Gino van der Baan en zijn team de Hackathon tijdens het Open Innovatiefestival 2012 in Leeuwarden. Op zoek naar een nieuwe kijk op bestaande problemen.

lees meer

Met de nadruk op volledig digitaal!

door: Sander de Graaf, 30 januari 2013

Centric-logo

Op het iBestuur Congres ‘Net als in de film’ kondigde minister Stef Blok aan dat de overheid in 2017 volledig digitaal is. Het onderwerp was lange tijd trending bij de congresgangers. De bezoekers steunden duidelijk de ambities van de minister met ICT in zijn portefeuille.

lees meer

Regie in de driehoek zorg-wonen-overheid

23 januari 2013

Centric-logo

De plannen van het kabinet met de AWBZ, de Wmo en de jeugdzorg nopen organisaties in de driehoek zorg-wonen-overheid tot samenwerken. Centric kan een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen.

lees meer

Megafusie niet nodig om gemeenten te verbinden

door: Sander de Graaf , 8 november 2012

Centric-logo

Om gemeenten efficiënter en effectiever te laten werken, stelt het kabinet-Rutte in het nieuwe regeerakkoord een schaalvergroting voor tot circa 160 gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Voor een dergelijke megafusie is echter geen noodzaak.

lees meer

De Burgerschouw App: burgers aan de knoppen

18 oktober 2012

Centric-logo

Tijdens een burgerschouw beoordelen de inwoners van een gemeente hun leefomgeving. Dat kan met pen en papier – zo gaat het meestal – maar in de gemeente Steenwijkerland is schouwen gemakkelijker, leuker en eigentijdser met de mobiele Burgerschouw App van Centric.

lees meer

Burgerbeeld bepalend voor beoordeling van de buitenruimte

door: Sander de Graaf, 13 september 2012

Centric-logo

Vanwege bezuinigingen, maar ook om de afstand tussen politiek en de samenleving te verkleinen, sturen veel gemeenten op meer zelfbestuur en participatie door inwoners. Dat vergt een andere rol van de overheid.

lees meer

Participeren met een compacte en nabije overheid

16 juli 2012

Centric-logo

De overheid roept steeds vaker op tot participatie. Een thema dat in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt door ontwikkelingen zoals globalisering, urbanisatie, digitalisering en een toenemend gevoel van onveiligheid.

lees meer

Tijdreizen in Rijssen-Holten

12 mei 2012

Centric-logo

In het rustieke Twentse landschap ligt de gemeente Rijssen-Holten. Een fusiegemeente met 37.500 inwoners, waarvan de kernen acht kilometer uit elkaar liggen. Beide gemeentekernen hebben een oudheidkamer waar tussen de oude bakstenen uit de steenfabrieken van weleer en de doeken uit de voormalige weverijen moderne Surface-tafels staan van Microsoft: interactieve computertafels met beelden en verhalen van ‘toen’. Het erfgoed wordt door (ex-)inwoners zelf aangevuld via de website. De software (Time Traveller) op de Surface-tafel is ontwikkeld door Centric.

lees meer

Participeren met co-creatie

12 mei 2012

Centric-logo

Het huidige maatschappelijke klimaat, waarin het vertrouwen in overheid en democratie daalt, vraagt om nieuwe verbindingen. Met technologie maakt Centric nieuwe vormen van co-creatie mogelijk.

lees meer