zoeken binnen de website

In het Open op Orde-geweld mist toekomstvisie

door: René de Jong, 21 februari 2022

Sinds de toeslagenaffaire staat de informatiehuishouding van de overheid vol in de aandacht. Met het programma Open op Orde wordt stevig geïnvesteerd om de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid te verbeteren. En toch maak ik me zorgen. In al het Open op Orde-geweld mis ik toekomstvisie. Organiseren we niet nu al de informatiemanagement-ramp van over vijf jaar?

reacties: 3

lees meer

‘Smart city is geen zelfstandige doelstelling’

door: Arnoud van Gemeren, 21 februari 2022

Mark Vermeer, CIO bij de gemeente Rotterdam, ziet smart city niet als zelfstandige doelstelling, maar als middel om doelstellingen die zij als overheid hebben te bespoedigen. Ook wil hij voorkomen dat welk bedrijf dan ook het smart city platform domineert. “De publieke sector moet zo’n platform willen regisseren en er standaarden en normen voor ontwikkelen.”

lees meer

Recensie van een dataspecialist: 'Volwassen Digitale Overheid'

door: Christian Verhagen, 21 februari 2022

Digitalisering heeft ons veel goeds gebracht, maar ondertussen piept en kraakt de organisatie van de digitale overheid. De oorzaak daarvan is de wijze waarop wij democratisch sturing geven aan deze digitale transformatie, of eigenlijk juist het gebrek aan sturing. Verplichte kost op de leeslijst voor bestuurders en politici.

lees meer

Geheime open source software

door: Arjan Widlak en Arnoud Engelfriet, 15 februari 2022

Er zit een misvatting in de Kamerbrief “Open, tenzij”. De beleidsbrief veronderstelt dat open source software zou verplichten tot openbare publicatie en dus niet samen kan gaan met een vertrouwelijke werkwijze – zoals bij opsporing en toezicht. Dat klopt natuurlijk niet. Hoe zit het wel? Over het “tenzij” in “Open, tenzij”.

reacties: 2

lees meer

Smart city: ‘Meer samenwerking en kennisuitwisseling nodig’

door: Arnoud van Gemeren, 11 februari 2022

Een van de grootste winsten van de discussie over de smart city is volgens Bas Boorsma, chief digital officer gemeente Rotterdam, het inzicht dat de sleutel tot succes niet ligt in de nieuwste technologie, maar in moderne vormen van governanc, agile governance. Het gaat erom systematisch stakeholders bij elkaar te brengen, van burgers en wetenschappers tot NGO’s.

lees meer

Smart city: 'We staan aan het begin van een belangrijk decennium'

door: Arnoud van Gemeren, 4 februari 2022

Jonathan Reichental zit tot over zijn oren in de smart city beweging en is ervan overtuigd dat de smart city beweging de komende jaren sterk in kracht zal toenemen. Hij publiceerde onder meer het boekje ‘Smart city for dummies’. Reichental bezocht smart city’s in vele landen, kijkt kritisch naar het verschijnsel, maar steekt zijn enthousiasme erover niet onder stoelen of banken.

lees meer

Recensie van een techoptimist: 'Volwassen Digitale Overheid'

door: Titus Mars, 3 februari 2022

Onze digitale overheid is de kinderschoenen nog nauwelijks ontstegen. Titus Mars ziet in het boek ‘Volwassen Digitale Overheid’ dat Arjan Widlak vorige week presenteerde, een stevig nieuw houvast voor de groei naar een volgende fase. Het model heeft zijn blik op de digitale overheid en groei naar volwassenheid verruimd. “We zijn voorzien van een essentieel nieuw handboek.”

lees meer

Hoe kan Nederland profiteren van de toekomstige quantumcomputers?

door: Maran van Heesch en Pieter Vermaas, 3 februari 2022

De economische en nationale veiligheidsbelangen van Nederland worden beide gediend door snel toegang tot de eerste generaties van grotere operationele quantumcomputers. Het leveren van een sleutelbijdrage aan een Europees project voor het bouwen van deze quantumcomputers lijkt daarvoor het beste middel.

lees meer

‘Niet-vitale sectoren’ essentieel in bestrijding gevolgen van cybercriminaliteit

door: Dimitri Hehanussa , 26 januari 2022

Data uit ‘niet-vitale sectoren’ kunnen waardevol zijn voor het detecteren van cyberaanvallen. Opvallende haperingen in dit soort systemen kunnen een signaal zijn van een actie van buiten. Het draait daarbij om de juiste inzet van Artificial Intelligence. Het is mede aan de overheid om dit soort doorbraaktechnologieën in de cybersecurity aan te jagen.

lees meer

Benoem een directeur-generaal voor existentiële risico’s bij BZK

door: Otto Barten en Mark Brakel, 16 januari 2022

Deskundigen noemen kunstmatige intelligentie het belangrijkste existentiële risico voor de mensheid in deze eeuw. Het kabinet moet daarnaar handelen. Benoem een directeur-generaal voor existentiële risico’s – zoals die van AI – op het ministerie van van BZK. En richt een Planbureau voor Existentiële Risico’s op dat de potentiële gevaren in de gaten houdt

reacties: 1

lees meer

In 2022 op weg naar een menswaardige Samenleving 5.0

door: Maurits Kreijveld, 14 januari 2022

Sinds de opkomst van de computer, in het midden van de vorige eeuw en het internet, is ons leven steeds meer aan het ‘digitaliseren’. We ontwikkelen ons richting een slimme en efficiënte informatiesamenleving, waarin alles wordt gemeten, data worden uitgewisseld en geanalyseerd met slimme computers. Hoe kan technologie ons als individu en als samenleving verbeteren?

lees meer

De beste bureaucratie ter wereld

door: Arjan Widlak, 10 januari 2022

“Finland moet de beste overheidsbureaucratie ter wereld te krijgen,” aldus de regeringsverklaring van premier Sanna Marin. “Om dat te bereiken wil de regering diepte aanbrengen in haar informatiebeleid. Open source software moet het primaat hebben in publieke informatiesystemen. Daar komen bindende criteria voor, net als voor de gerelateerde inkoop en aanbestedingspraktijk.”

reacties: 2

lees meer

Is de Europese digitale identiteit echt het einde van de vrijheid?

door: Sjoerd Hartholt, 4 januari 2022

Wetenschappers stelden via het platform Follow The Money dat het invoeren van een Europese digitale identiteit zou leiden tot een surveillancestaat en ‘het einde van de vrijheid’. Hoogleraar Bart Jacobs herkent zich niet in de strekking van het verhaal. Met de plannen voorziet Europa de lidstaten van een gemeenschappelijke technische architectuur, normen en richtlijnen voor de bouw van zo’n digitale identiteit.

reacties: 2

lees meer

Digitale Duurzaamheid

door: Bart Jacobs, 21 december 2021

De combinatie van “groen” en “digitaal” staat deze dagen volop in de maatschappelijke aandacht. Het geplande megadatacentrum in Zeewolde verhit de gemoederen, vooral vanwege het enorme energiegebruik. Ook hebben recente investeringsplannen, bijvoorbeeld van de nieuwe Nederlandse en Duitse regeringen, volop aandacht voor digitale duurzaamheid. Ter nadere invulling van het nieuwe coalitieakkoord, bij deze twee concrete suggesties.

reacties: 3

lees meer

Raad van State ten onrechte positief over ‘Super SyRI’

door: Tijmen Wisman , 15 december 2021

Waar privacytoezichthouder AP in haar laatste advies opnieuw hard stelling neemt tegen de controversiële datakoppelwet WGS, lijkt de eerder even kritische Raad van State van mening te zijn veranderd. Een “raadselachtige draai” volgens het Platform Burgerrechten, dat de Senaat oproept het voorstel alsnog op fundamentele gronden te verwerpen.

lees meer