zoeken binnen de website

thuisdebatten

 • 'Wat is er met open source software te winnen?'

  door: Redactie

  Screenshot Thuisdebat #8

  In een recente Kamerbrief liet staatssecretaris Raymond Knops (BZK) weten dat ‘software die met publieke middelen is ontwikkeld, zoveel mogelijk aan de samenleving moet worden teruggegeven’. Maar wat betekent die oproep, wat is er met open source software te winnen? En wat moet er gebeuren wil overheidssoftware publieke software kunnen zijn? Over deze en andere vragen ging het tijdens het iBestuur Thuisdebat #8 van donderdag 12 november.

 • 'Do's and don'ts van Shared Services'

  door: Redactie

  Beeld tBestuur Thuisdebat Special

  Hoe succesvol zijn shared service diensten? Wat zijn de ‘do’s and dont’s’? Wat kunnen we leren van de ontwikkelingen in Engeland? Daarover ging de (Engelstalige) iBestuur Thuisdebat Special, dat op woensdag 11 november werd gehouden en georganiseerd was in samenwerking met Pegasystems. Duidelijk werd onder meer dat de aanpak en de focus in Engeland verschilt met die in Nederland.

 • De beleidscyclus heeft afgedaan, maar wat dan?

  Terugblik iBestuur Thuisdebat #7

  door: Redactie

  Screenshot iBestuur Thuisdebat #7

  Binnen de overheid is de beleidscyclus (“Wie is er niet mee groot geworden?”) een bekend verschijnsel. Maar in hoeverre biedt deze vorm nog voldoende houvast in een maatschappij waar data een steeds grotere rol speelt? Moeten we niet toe naar een andere cyclus en zo ja, wat is het alternatief? Daarover ging, onder leiding van beleidsambtenaar Wouter Welling, het iBestuur Thuisdebat (#7) op donderdag 8 oktober met Paul Strijp, Karin Akkers, Jaring Hiemstra en Frans Feldberg.

 • 'Het is zaak om de digitale versnelling vast te houden'

  iBestuur Thuisdebat Special

  door: Frits de Jong

  iBestuur Thuisdebat Special

  Als het aan de deelnemers van het iBestuur Thuisdebat Special ligt, heeft de coronacrisis niet alleen geleid tot veel (persoonlijk) leed, grote (financiele) schade en andere ellende, maar heeft het ook positieve dingen opgeleverd. Zoals de digitale versnelling binnen de samenleving en de overheid met name. Volgens de deelnemers aan het debat is het zaak nu niet terug te vallen in oude patronen, maar de versnelling vast te houden.

 • 'We moeten nu juist géén pas op de plaats maken'

  Terugblik iBestuur Thuisdebat #6

  door: Frits de Jong

  deelnemers iBestuur Thuisdebat #6

  Moet de overheid in deze coronatijd op de rem trappen als het gaat om het digitalisering, of is het een reden om juist een tandje bij te schakelen? En hoe groot moet de rol van ‘Den Haag’ zijn op dit thema? En welke obstakels komen we tegen op het pad van de digitalisering? Onder leiding van Michiel Steltman discussieerden Jan Middendorp, Daan Rijsenbrij en Zsolt Szabo in het zesde iBestuur Thuisdebat over deze vragen.

 • 'Het stellen van eisen is niet het einde van elk gesprek'

  Terugblik iBestuur Thuisdebat #5

  door: Frits de Jong

  screenshot thuisdebat

  Welke eisen mag je stellen aan de digitale veiligheid van leveranciers? En zijn die eisen realistisch, of zijn ze zodanig opgesteld dat alsnog een groot aantal (kleinere) leveranciers niet op het overheidsspeelveld terechtkomt? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens het vijfde iBestuur Thuisdebat.

 • Nog veel dilemma's en vraagstukken rond datadelen

  Terugblik iBestuur Thuisdebat #4

  door: Frits de Jong

  Deelnemers vierde Thuisdebat

  Datadelen mag dan van groot belang zijn in de relatie tussen overheden onderling en tussen overheid en burgers en bedrijven, maar echt goed van de grond komen doet het niet. Moet de overheid de touwtjes op het dossier datadelen dan misschien (meer) in handen nemen? Volgens een grote meerderheid (60 procent) van de kijkers van het vierde iBestuur Thuisdebat ligt een oplossing met name in publiek-private oplossingen.

 • Digitale identiteit: overheid mét of tegen de markt?

  Terugblik iBestuur Thuisdebat #3

  door: Frits de Jong

  Thuisdebat #3

  Digitalisering heeft op veel vragen een antwoord gevonden, maar het roept ook weer (veel) vragen op. Wie gaat er bijvoorbeeld over digitale identiteit? Is dat (nog) een taak voor de overheid, of vinden we het goed dat (markt-)partijen dat oppakken? En zo ja, waar ligt dan de grens van wat kan? En hoe staan we tegenover self sovereign identity? Is dát dan misschien de heilige graal of is het de zoveelste hype?

 • 'Als die app het antwoord is, wat is dan eigenlijk de vraag?'

  iBestuur Thuisdebat #2: Privacy in tijden van corona

  door: Quita Hendrison

  Deelnemers Thuisdebat #2

  Een van de kijkers van het iBestuur Thuisdebat ‘Privacy in tijden van corona’ vond het wel erg ‘Jinek’ en daar kunnen we ons wel in vinden. Relevantie en actualiteit zijn immers de basis voor zowel de talkshow als onze thuisdebatten. En de vraag of een verschuiving in de verwerking van persoonsgegevens in deze crisistijd aanvaardbaar is, is relevant en actueel.

 • 'Er moet een ICT-crisisteam komen'

  iBestuur Thuisdebat over kansen en risico's thuiswerken:

  door: Frits de Jong

  deelnemers iBestuur Thuisdebat

  Thuiswerken moet het ‘nieuwe normaal’ worden, ook voor de overheid. Maar om dat versneld voor elkaar te krijgen, moet er nog wel het nodige gebeuren. Een speciaal daarvoor opgericht ICT-crisisteam zou daarbij geen overbodige luxe zijn. “De uitdaging is om de digitale versnelling die nu nodig is, niet het kind van de rekening te laten worden op het moment er straks bezuinigd moet worden”, aldus Lourens Visser, CIO Rijk.