Overheid in transitie
Blog

Gov.nl

Waarom lukt het maar niet om als overheid op één domeinnaam-extensie over te gaan?

Waarom lukt het maar niet om als overheid op één domeinnaam-extensie over te gaan?

Het Verenigd Koninkrijk heeft gov.uk, Italië gov.it, maar de Nederlandse overheid heeft een wirwar aan domeinnamen. Voor burgers is het dus niet altijd duidelijk of te maken hebben met een officiële overheidsorganisatie.
Inmiddels zijn de fake overheidssites in vormgeving en taalgebruik nauwelijks nog te onderscheiden van echte sites, met het gevaar dat burgers terecht komen op sites van private partijen die geld vragen voor gratis (of goedkopere) overheidsdiensten. De aanvraag van een kentekenbewijs bij de RDW kost 1 euro, bij het private mijntenaamstellingscode.nl, dat handig gebruik maakt van de huisstijl van de RDW, 19.95 euro.
Ja, ik ken de argumenten inmiddels tegen standaardisering en harmonisering van de domeinnamen van de overheid. Te duur, te tijdrovend en je schiet er weinig mee op, luiden die kort samengevat. Maar wat is duur? Kennelijk niet de naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Kosten: dik 2 miljoen euro. Baten: mij onbekend.

Een voor iedereen direct herkenbare domeinnaam heeft in elk geval voor burgers en bedrijven het niet te onderschatten voordeel dat de kans om per ongeluk te belanden op een fake overheidssite een stuk kleiner wordt. Dat is ook fijn voor het vertrouwen in de overheid.
Te tijdrovend? Tsja, het kost vast tijd, maar ter geruststelling: het is zeker niet de bedoeling dat een en ander binnen enkele maanden zijn beslag krijgt. Laten we beginnen met de afspraak dat alles wat nu nieuw wordt ontwikkeld de extensie overheid.nl of gov.nl gebruikt, met daaraan gekoppeld de belofte dat voor de ombouw van de bestaande sites de organisaties hun eigen tempo mogen aanhouden.

Op de achtergrond speelt bij sommigen nog altijd de zorg voor het verlies van de eigen identiteit en herkenbaarheid van hun organisatie. Ook voor hen heb ik, mede uit naam van het Forum voor Standaardisatie waarvan ik sinds enkele jaren voorzitter ben, goed nieuws. De oproep heeft zeker niet als doel naar één domeinnaam te gaan voor de hele Rijksoverheid, laat staan voor de hele overheid. Ons voorstel gaat niet over samenvoegen onder één noemer, maar over herkenbaarheid door de domeinnamen allemaal te laten eindigen op gov.nl, in plaats van .nl. Met andere woorden, de bestaande domeinnamen blijven bestaan, maar worden een subdomein onder gov.nl. Wanneer dat in fases wordt ingevoerd, door bijvoorbeeld eerst de websites en pas dan de e-mail aan te pakken, is dat niet duur en technisch gezien niet al te ingewikkeld. Maar het is wel heel handig voor de herkenbaarheid. Onbegrijpelijk eigenlijk dat het niet al lang is gebeurd.

Larissa Zegveld is algemeen directeur van Wigo4it, de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. Begin 2019 werd zij benoemd tot voorzitter van Forum Standaardisatie, ingesteld door de Nederlandse overheid met als doel het gebruik van open standaarden in de publieke sector te stimuleren.

 • Edo Plantinga | 23 december 2020, 14:40

  Hear hear. Volgens mij is er aardig wat consensus over dat dit gewoon een goed idee is. En qua kosten lijkt me dit ook nog wel een keer te overzien. Waarom is dit eigenlijk nog niet gebeurd? Wie besluit hier eigenlijk over? (of zou dat moeten doen ;-) )

 • Marcel Krassenburg | 23 december 2020, 22:27

  Interessante gedachte. Inderdaad goed voor duidelijkheid over overheidssites: altijd als het eindigt op gov.nl weet je zeker dat het van de overheid is. Geen gedoe met http://www.kadaster.nl of http://www.kadasterdata.nl, dat is dan kadaster.gov.nl en dus van de overheid.

  Dus simpelweg iedere overheidsdomeinnaam als subdomein gebruiken. Om wat gevoel te krijgen: minaz.gov.nl, minfin.gov.nl, belastingsdienst.gov.nl. En als je het doortrekt naar de lokale overheid: zuid-holland.gov.nl, provinciegroningen.gov.nl, groningen.gov.nl, zoetermeer.gov.nl, rijnland.gov.nl etc.

  Wie gaat er inderdaad over, goede vraag. Op SIDN vind je wie eigenaar/beheerder is van een aantal domeinnamen die verband houden met de overheid:
  – overheid.nl van KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties), wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
  – rijksoverheid.nl van rijksoverheid (MinAZ), overzichtsite voor de rijksoverheid
  – gov.nl van rijksoverheid (MinAZ) en verwijst naar http://www.government.nl/ (Engelstalige site)

  Of iets doen met de gemeenten?
  – gemeente.nl is van NVVB, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, op moment van dit schrijven met een leeg resultaat
  – gemeenten.nl is van VNG, op moment van dit schrijven een “No direct”

  Er is al standaardisatie, de ministeries gaan b.v. met een doorverwijs-url naar http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ ministerie> en dan als map/directory verder. Dus http://www.minezk.nl gaat naar http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie.

  Een punt is nog of het gov.nl moet zijn (internationaal en lekker kort) of toch overheid.nl. Voor de doelgroep die mogelijk op fakesporen worden gezet zou Nederlands toch de voorkeur hebben. En ook voor liefhebbers van het Nederlands :-)

 • Dirk-Jan de Bruijn | 28 december 2020, 08:32

  Natuurlijk is dit een geweldig idee Larissa – alleen al om het denken vanuit de burger/ondernemer als één overheid te benadrukken – dat dit écht prio is! Maar ik vrees het ergste – zoals je zelf al schrijft: het denken in Koninkrijken overheerst nog te veel – in m’n huidige rollen zie ik hoe taai het is om samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheden (rijk/regio/gemeente) gefikst te krijgen, laat staan om verbindingen te smeden tussen onderdelen van departementen – maar hoe is het in andere landen dan wél gelukt? Wat valt daarvan te leren?

 • Arjan Widlak (Stichting Kafkabrigade) | 15 januari 2021, 13:08

  Beste Larissa,

  Om je een heel eenvoudig voorbeeld aan de hand te doen, dat laat zien waarom dit relevant is voor individuele burgers, voor het algemeen belang en ook voor een overheid die geen systeemtoezicht durft te houden: platformoverheid.nl/een

  Hartelijke groet,
  Arjan Widlak – Stichting Kafkabrigade

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren