zoeken binnen de website

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden

1 december 2022

Op grond van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) kan het NCSC informatie over bijvoorbeeld een kwetsbaarheid of ransomware aanval die op komst is, verstrekken aan meer organisaties. Tot vandaag mocht het NCSC deze informatie alleen delen met organisaties die als vitaal zijn aangemerkt of binnen de rijksoverheid vallen.

lees meer

ACM Telecommonitor: beschikbaarheid glasvezel ongelijk over het land verdeeld

3 november 2022

De beschikbaarheid van glasvezel is ongelijkmatig verdeeld over Nederland. In relatief dunbevolkte gebieden als Zeeland, noordoost-Groningen en het zuiden van Limburg, en in dichtbevolkte delen van de Randstad zijn nog veel postcodegebieden zonder glasvezel.

lees meer

Cyberweerbaarheid MKB in Brabant nog ver onder de maat

20 oktober 2022

ACA IT-Solutions deed, met medewerking van netwerkorganisatie MKB Eindhoven en Fontys ICT Hogeschool, onderzoek bij Brabantse organisaties. Bij slechts 50,8% van de respondenten stond het thema cybersecurity periodiek op de agenda van de directie. Slechts 56,3% beschikt over procedures omtrent informatiebeveiliging en cyberincidenten.

lees meer

RVO pleit voor kortere lijnen tussen politiek, beleid en uitvoering

19 oktober 2022

Dit staat in de vandaag aan de Tweede kamer gepresenteerde ‘Stand van RVO’. RVO voert ruim 800 programma’s en regelingen uit voor ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Hiermee is een bedrag van ruim €15 miljard gemoeid.

lees meer

Nederland in Europese top drie van gedigitaliseerde landen

2 augustus 2022

BRUSSEL (ANP) – Volgens de jaarlijkse ranglijst van de Europese Commissie staat Nederland op de derde plek van meest gedigitaliseerde landen in de Europese Unie (EU). Alleen Finland en Denemarken doen het beter.

lees meer

Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken

6 juli 2022

Gemeenten, provincies en Rijksdiensten kunnen elkaar straks informeren als ze zien dat criminelen proberen overheidsdiensten te misbruiken. Dat kan bij een sterk vermoeden dat criminelen bij een onderneming betrokken zijn die in een andere gemeente door een vergunningaanvraag, overheidsopdracht of vastgoedtransactie proberen om bijvoorbeeld geld wit te wassen. De Eerste Kamer heeft 5 juli ingestemd met een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) dat dit onder meer regelt.

lees meer

Aandacht voor mensenrechten is nodig bij inzet algoritmes

23 mei 2022

Iedere uitvoeringsorganisatie die zogenoemde profilerende algoritmes inzet, moet voldoende maatregelen nemen om mensenrechten te beschermen. Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport Algoritmes afwegen dat vandaag verschijnt. Bij het beschermen van mensenrechten kunnen uitvoeringsorganisaties gebruik maken van burgerpanels, ethische commissies en een normenkader.

lees meer

5G ‘network slicing’ gaat ons verkeer schoner, efficiënter en veiliger maken

13 april 2022

5G gaat ons helpen om onze mobiliteit efficiënter, schoner en veiliger in te richten. Maar alleen op voorwaarde dat we dankzij ‘network slicing’ het potentieel van 5G optimaal kunnen benutten. Met succesvolle testen heeft TNO samen met haar partners aangetoond dat deze technologie voor betrouwbare datastromen kan zorgen voor de mobiliteitstoepassingen van morgen.

lees meer

Eurobarometer: verdedigen democratie topprioriteit voor het Europees Parlement

8 februari 2022

Burgers van de Europese Unie willen dat het Parlement de democratie verdedigt: een derde van de respondenten (32%) ziet dit als de belangrijkste waarde om te verdedigen, gevolgd door de vrijheid van meningsuiting (27%) en de bescherming van mensenrechten (25%). Dat blijkt uit de nieuwste Eurobarometer-enquête die dinsdag is gepubliceerd.

lees meer

Vier op tien Nederlanders bezorgd over privacybescherming van QR-coronabewijs

3 februari 2022

Maar liefst 44 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om de mate waarin het coronabewijs hun privacy waarborgt. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.036 Nederlanders van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Het lijkt erop dat die zorgen niet snel zullen afnemen, want ruim de helft van alle ondervraagden is bang dat coronabewijzen voor altijd blijven bestaan.

lees meer

Nijmegen krijgt innovatieve digitale tweelingstad voor veilige evenementen

23 januari 2022

Nijmegen krijgt een digitale 3D-tweelingstad. In het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen werken verschillende organisaties intensief samen aan een innovatief 3D-model van de stad, om het organisatie- en veiligheidsproces rond grote evenementen zoals de Vierdaagsefeesten te optimaliseren.

lees meer

Vernieuwend onderzoek naar cybersecurity van start

18 januari 2022

Binnen het Centre for the Law & Economics of Cyber Security (CLECS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden vanaf januari 2022 drie promotieplekken gecreëerd op het gebied van cybersecurity. Ze zijn een direct gevolg van de grote behoefte uit het werkveld aan meer wetenschappelijke expertise op dit gebied: Ahold Delhaize alsmede het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) maken deze posities mede mogelijk.

lees meer

Genomineerden Nederlandse Privacy Awards 2022 bekend

14 januari 2022

Op 28 januari as. (de Europese Dag van de Privacy) worden tijdens de Nationale Privacy Conferentie van ECP en Privacy First de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Deze Awards bieden een podium aan bedrijven en overheden die privacy zien als een kans om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken.

lees meer

Nationale ombudsman: veel burgers voor dichte deur bij Autoriteit Persoonsgegevens

21 december 2021

De Nationale ombudsman vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten. Burgers die daarover klagen bij de Autoriteit, komen hier vaak niet verder mee. De afhandeling van klachten lijkt bij de Autoriteit vooral gericht op het afhouden ervan. Dat schrijft de ombudsman in zijn rapport ‘Voor een dichte deur’

lees meer

Brabants consortium wint EU project voor dashboard slimme stad

14 december 2021

De Europese Unie stelt ruim 800.000, – euro subsidie beschikbaar voor het “Smart City Monitor” project. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan zes partijen uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De Smart City Monitor geeft in een digitale tweeling van de stad meer inzicht in bezoekers- en verkeersstromen in de binnenstad.

lees meer