zoeken binnen de website

persberichten

 • Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud van start

  Vandaag is het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) officieel gelanceerd. Het CoE-DSC bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition (DSC), de werkgroep data delen van de Nederlandse AI Coalitie (NL-AIC) en de Gaia-X Hub NL. Alle partijen uit de genoemde coalities zijn ook onderdeel van dit initiatief, dat geleid wordt door TNO.

 • Gegevensdeling stevig geborgd voor privacy en veiligheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft 20 februari in aanvulling op het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dat op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer, een algemene maatregel van bestuur in internetconsultatie gebracht.

 • AP: centrale database paspoortgegevens groot risico

  Het kabinet wil een centrale database maken met alle persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag, zoals vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s. Zo’n database met gegevens van heel veel Nederlanders brengt grote privacyrisico’s mee die het kabinet niet goed meeweegt.

 • Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden

  Op grond van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) kan het NCSC informatie over bijvoorbeeld een kwetsbaarheid of ransomware aanval die op komst is, verstrekken aan meer organisaties. Tot vandaag mocht het NCSC deze informatie alleen delen met organisaties die als vitaal zijn aangemerkt of binnen de rijksoverheid vallen.

 • ACM Telecommonitor: beschikbaarheid glasvezel ongelijk over het land verdeeld

  De beschikbaarheid van glasvezel is ongelijkmatig verdeeld over Nederland. In relatief dunbevolkte gebieden als Zeeland, noordoost-Groningen en het zuiden van Limburg, en in dichtbevolkte delen van de Randstad zijn nog veel postcodegebieden zonder glasvezel.

 • Cyberweerbaarheid MKB in Brabant nog ver onder de maat

  ACA IT-Solutions deed, met medewerking van netwerkorganisatie MKB Eindhoven en Fontys ICT Hogeschool, onderzoek bij Brabantse organisaties. Bij slechts 50,8% van de respondenten stond het thema cybersecurity periodiek op de agenda van de directie. Slechts 56,3% beschikt over procedures omtrent informatiebeveiliging en cyberincidenten.

 • RVO pleit voor kortere lijnen tussen politiek, beleid en uitvoering

  Dit staat in de vandaag aan de Tweede kamer gepresenteerde ‘Stand van RVO’. RVO voert ruim 800 programma’s en regelingen uit voor ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Hiermee is een bedrag van ruim €15 miljard gemoeid.

 • Nederland in Europese top drie van gedigitaliseerde landen

  BRUSSEL (ANP) – Volgens de jaarlijkse ranglijst van de Europese Commissie staat Nederland op de derde plek van meest gedigitaliseerde landen in de Europese Unie (EU). Alleen Finland en Denemarken doen het beter.

 • Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken

  Gemeenten, provincies en Rijksdiensten kunnen elkaar straks informeren als ze zien dat criminelen proberen overheidsdiensten te misbruiken. Dat kan bij een sterk vermoeden dat criminelen bij een onderneming betrokken zijn die in een andere gemeente door een vergunningaanvraag, overheidsopdracht of vastgoedtransactie proberen om bijvoorbeeld geld wit te wassen. De Eerste Kamer heeft 5 juli ingestemd met een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) dat dit onder meer regelt.

 • Aandacht voor mensenrechten is nodig bij inzet algoritmes

  Iedere uitvoeringsorganisatie die zogenoemde profilerende algoritmes inzet, moet voldoende maatregelen nemen om mensenrechten te beschermen. Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport Algoritmes afwegen dat vandaag verschijnt. Bij het beschermen van mensenrechten kunnen uitvoeringsorganisaties gebruik maken van burgerpanels, ethische commissies en een normenkader.

 • 5G ‘network slicing’ gaat ons verkeer schoner, efficiënter en veiliger maken

  5G gaat ons helpen om onze mobiliteit efficiënter, schoner en veiliger in te richten. Maar alleen op voorwaarde dat we dankzij ‘network slicing’ het potentieel van 5G optimaal kunnen benutten. Met succesvolle testen heeft TNO samen met haar partners aangetoond dat deze technologie voor betrouwbare datastromen kan zorgen voor de mobiliteitstoepassingen van morgen.

 • Eurobarometer: verdedigen democratie topprioriteit voor het Europees Parlement

  Burgers van de Europese Unie willen dat het Parlement de democratie verdedigt: een derde van de respondenten (32%) ziet dit als de belangrijkste waarde om te verdedigen, gevolgd door de vrijheid van meningsuiting (27%) en de bescherming van mensenrechten (25%). Dat blijkt uit de nieuwste Eurobarometer-enquête die dinsdag is gepubliceerd.

 • Vier op tien Nederlanders bezorgd over privacybescherming van QR-coronabewijs

  Maar liefst 44 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om de mate waarin het coronabewijs hun privacy waarborgt. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.036 Nederlanders van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Het lijkt erop dat die zorgen niet snel zullen afnemen, want ruim de helft van alle ondervraagden is bang dat coronabewijzen voor altijd blijven bestaan.

 • Nijmegen krijgt innovatieve digitale tweelingstad voor veilige evenementen

  Nijmegen krijgt een digitale 3D-tweelingstad. In het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen werken verschillende organisaties intensief samen aan een innovatief 3D-model van de stad, om het organisatie- en veiligheidsproces rond grote evenementen zoals de Vierdaagsefeesten te optimaliseren.

 • Vernieuwend onderzoek naar cybersecurity van start

  Binnen het Centre for the Law & Economics of Cyber Security (CLECS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden vanaf januari 2022 drie promotieplekken gecreëerd op het gebied van cybersecurity. Ze zijn een direct gevolg van de grote behoefte uit het werkveld aan meer wetenschappelijke expertise op dit gebied: Ahold Delhaize alsmede het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) maken deze posities mede mogelijk.