zoeken binnen de website

podium

Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Big Tech: blinde vlek in het bestuursrecht?

door: Johan Wolswinkel, 22 maart 2023

Ook wanneer overheden gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming zijn zij gebonden aan fundamentele rechtsnormen, zoals de grondrechten en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met Small Tech kan de overheid die afspraken wellicht maken, maar kan de overheid ook haar rug recht houden als zij met Big Tech om tafel gaat?

lees meer

Recensie: 'Doe zelf normaal' en blijf vooral zelf nadenken

door: Kees Verhoeven, 21 maart 2023

Mijn verwachtingen waren hoog gespannen, maar ‘Doe zelf normaal’ van Maxim Februari stelt niet teleur. Met zijn analyse dat data en algoritmes ook de architectuur van besluitvorming en daarmee de basale werking van onze democratie veranderen, gaat hij een spade dieper dan het gros van de boeken over dit thema. Concrete oplossingen geeft hij echter niet.

lees meer

Big Tech en recht: de start van een onderzoekscommunity

door: Niels Jak, Mariette Lokin en Reijer Passchier, 15 maart 2023

Hoe zorgen wij ervoor dat de democratische rechtsstaat Big Tech overleeft? Hoe kan het recht tegenwicht bieden aan de machtspositie van deze bedrijven? Met die vragen is onlangs een onderzoekscommunity van prominente Big Tech-onderzoekers opgericht. De komende weken publiceren zij hun artikelen op iBestuur.

reacties: 1

lees meer

Recensie: 'De democratie crasht' en 'Doe zelf normaal'

door: Laura de Vries, 14 maart 2023

De politiek heeft geen grip op digitalisering stelt Kees Verhoeven in ‘De democratie crasht’, maar toezicht wordt wel heel lastig als de structuren van die overheid zelf al zijn vervangen, zoals Maxim Februari schrijft in ‘Doe zelf normaal’. Laura de Vries legde beide boeken eens naast elkaar en schreef een recensie.

lees meer

Leidt een open overheid tot een betere overheid? Niet per se...

door: Marjolein van Trigt, 13 maart 2023

Veel overheden streven naar meer transparantie door data te delen. Maar leidt dit ook tot een betere overheid? Gijs van Maanen van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) promoveerde 8 maart op een onderzoek naar open overheidsdata in de praktijk. Het is beter om te delen van data te zien als een vorm van informatieverdeling, stelt hij.

lees meer

Bouw een nieuwe Belastingdienst!

door: Joost van Lier, 9 maart 2023

De problemen van de Belastingdienst zijn ernstig en belemmeren niet alleen de belastinginning, maar ook de beleidsvorming in Nederland. Dit zullen we niet op korte termijn kunnen lossen. Radicale stappen zijn noodzakelijk, daarbij pleit ik voor de oprichting van een nieuwe Belastingdienst die vanaf het begin betrokken is bij de creatie van nieuwe Belastingwetten.

reacties: 1

lees meer

Recensie: ‘De democratie crasht' (2)

door: Paul Strijp, 8 maart 2023

Een uniek boek. Verhoeven koppelt zijn analyse vanuit het binnenste van ons parlement aan gedegen wetenschappelijke inzichten. Hij slaagt er bovendien in zijn zorgen over de invloed van digitalisering op onze democratie over te dragen. Alleen zijn voorstellen voor een gezonde democratie maken een erg rationele indruk. Terwijl Verhoeven juist betoogt dat de mens niet rationeel is.

reacties: 1

lees meer

Cryptografie als wapen in de strijd tegen zorgfraude

door: Michiel Marcus en Daniël Worm, 8 maart 2023

In de zorg verdwijnt veel geld in de zakken van fraudeurs. TNO, zorgverzekeraar CZ, de Nederlandse Zorgautoriteit en Informatie Knooppunt Zorgfraude startten een samenwerking om tot betere informatiedeling te komen in de strijd tegen zorgfraude met gebruik van Multi-Party Computation.

reacties: 1

lees meer

Identiteit systemen moeten zich houden aan EU-wetgeving

door: Igor van Gemert, 6 maart 2023

Met de toenemende afhankelijkheid van digitale identiteit, neemt ook bezorgdheid over de controle en de integriteit van deze identiteit toe. Het is van belang dat digitale identiteit systemen compliant zijn met EU-wetgeving. Het helpt bij het verminderen van het risico op bestuurlijke aansprakelijkheid en het beschermen van de privacy van gebruikers.

lees meer

Het algoritmeregister: welk probleem lossen we eigenlijk op?

door: Véronique Van Vlasselaer en Rein Mertens, 3 maart 2023

Met het algoritmeregister hoopt de overheid burgers en experts meer transparantie en toegankelijkheid te bieden in de algoritmes die worden ingezet, en discriminatie en willekeur te voorkomen. Gaat dit brengen waarop wordt gehoopt? De échte vraag is: wie kan en moet verantwoordelijkheid nemen?

lees meer

Kansen met de Europese datastrategie

door: Mariane ter Veen en Storm Petersen, 28 februari 2023

Met de Europese datastrategie wil de EU leider worden in een datagedreven wereld. Doel is een interne markt te creëren waarin data vrij kan stromen tussen de lidstaten en over sectoren. Hoe ziet het traject van de nieuwe wetgeving eruit en waarom gaat de Europese datastrategie een positieve impact hebben op bedrijven en organisaties?

reacties: 9

lees meer

Open overheid, honing en hoop bij de Trevifontein

door: Serv Wiemers, 27 februari 2023

Eind 2022 vond in Rome de Europese bijeenkomst van het Open Government Partnership plaats. Positieve voorbeelden waren er genoeg voor ons land. En we hebben het gelukkig ook steeds meer over openheid in ons land, zeker na de toeslagenaffaire en de invoering van de Woo. Maar vaak weten we nog niet hoe, en ontbreekt de echte drijfveer. Een vrij verslag.

lees meer

Recensie: 'De democratie crasht'

door: Paul Diederen, 21 februari 2023

De democratie crasht. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kees Verhoeven laat zien hoe digitalisering hierbij een hoofdrol heeft gespeeld. Vooral de kwalijke invloed op de psyche en het gedrag van mensen baart zorgen. Daar moeten we iets aan doen! Echter het beleid ten aanzien van digitalisering gaat hier nauwelijks over.

reacties: 1

lees meer

Overheid moet transitie maken naar inkoop circulaire hardware

door: Andreas Mayer, 21 februari 2023

De groeiende afvalberg met afgedankte IT-hardware heeft een enorme impact op het milieu. Het thema circulariteit moet vaker top of mind worden bij inkopers. Het is tijd voor een mentaliteitsverandering waarbij we de overgang maken van een competitieve naar een door waarde gedreven markt, mét een duidelijke focus op ‘circulair’.

lees meer

Sterkere digitaliseringsagenda met co-funding en open source

door: André Rogaczewski, 14 februari 2023

De digitaliseringsagenda van staatssecretaris Van Huffelen prikkelt de revolutiegeest, toch staan de meest interessante passages niet in de strategische doelen en actiepunten. .Juist de wijze waarop de overheid wil gaan opereren legt het fundament voor echte verandering. Door scherp te kijken naar open source en co-funding kan de strategie versterkt worden.

reacties: 1

lees meer