Podium

Podium biedt plaats voor artikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

- - - - -

‘Data zijn de zuurstof voor onze organisatie’

door: Frits de Jong, 14 december 2017

Vuurwerk

Sinds twee jaar vaart de Inspectie Leefomgeving en Transport een nieuwe koers. Het accent ligt meer op maatschappelijke betekenis en meerwaarde en in 2017 is een begin gemaakt met het inventariseren van de grootste maatschappelijke risico’s, trends en ontwikkelingen. Onderdeel van die aanpak is datagestuurd werken.

lees meer

- - - - -

Uitdaging digitale technologie voor overheidsbestuur

door: Evert-Jan Mulder, Pieter Cloo en Maarten Hillenaar, 13 december 2017

Den Haag - overheid

Terwijl de samenleving een digitale groeispurt doormaakt, blijft de overheid steken in oude discussies over een veiliger DigiD of het zoveelste lastige, grote ICT-project. Een overheid die er niet in slaagt op korte termijn een omslag te maken naar een meer innovatieve aanpak, dreigt echter zelf obsoleet te worden.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

‘Kwaliteit van gegevens is voor ons essentieel’

door: Frits de Jong, 12 december 2017

Airbnb

Jaarlijks worden miljoenen aanslagen verstuurd, onder meer door belastingsamenwerkingen. Niet vreemd dan ook de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de gegevens. Sinds kort maakt de BghU, als eerste organisatie, daarbij gebruik van Digimelding webservice. Het is een van de instrumenten waarmee overheden terug kunnen melden op basisregistraties, zodra zij twijfel hebben over de kwaliteit van gegevens.

lees meer

- - - - -

Vertrouwen in de toekomst: met geo-informatie!

door: Paul Padding, 7 december 2017

Zonnepanelen

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ aangegeven op welke maatschappelijke vraagstukken zij de komende regeerperiode focust en hoe deze vraagstukken het beste kunnen worden aangepakt. Deze nieuwe kijk op uitdagingen en ambities heeft ook invloed op de ontwikkeling van de publieke geo-informatievoorziening.

lees meer

- - - - -

Voor Manifestgroep draait álles om dienstverlening

door: Frits de Jong, 6 december 2017

Digitale dienstverlening

Voor de Manifestgroep is digitale dienstverlening niet alles. Bij hen draait het om dienstverlening in de breedste zin van het woord en is digitaal slechts een van de kanalen. “Er zijn momenten in je leven dat je zegt: nu wil ik even sparren met een professional of ik wil even uithuilen op een schouder of anderszins. Dat doe je niet op een computer.”

lees meer

- - - - -

Samenwerken bespaart geld: ja / nee

door: Marieke Vos, 4 december 2017

Euro's

Samenwerking levert gemeenten geen kostenbesparing op, concludeert het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) in een onderzoek dat het vorige week publiceerde. Dit lijkt haaks te staan op de trend onder gemeenten om vergaand samen te werken. Een aantal directeuren stelt dat er wel degelijk kosten worden bespaard door samenwerking. Bovendien zijn er meer redenen om samen te werken.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Geodata is voor brandweer randvoorwaardelijk

door: Frits de Jong, 30 november 2017

Brandweer

Als er één groep is waarbij geodata (in combinatie met basisregistraties) van levensbelang kunnen zijn, dan zijn het de hulpdiensten. Bijvoorbeeld voor de brandweer. Goede geodata geeft onder meer antwoord op vragen waar opbrekingen zijn op weg naar de brand, hoe het pand eruit ziet waar de brand is, hoeveel mensen er staan ingeschreven en welke vergunningen er zijn afgegeven.

lees meer

- - - - -

'Informatievoorziening is een onderwerp voor de raad'

door: Marieke Vos, 27 november 2017

Sticky notes

Digitalisering van dienstverlening vraagt om goede informatievoorziening. Maar informatievoorziening is meer dan dat, want het is ook randvoorwaardelijk voor het behalen van maatschappelijke doelen. Dat maakt het een onderwerp voor de gemeenteraad.

lees meer

- - - - -

Toezicht in de digitale toekomst

door: Haiko van der Voort, 22 november 2017

Drone

Big data, blockchaintechnologie, Internet of Things, robotisering… Digitalisering biedt enorme kansen voor toezicht. Alle technologische vernieuwingen zullen in de organisaties van inspecties hun plek moeten vinden. Deze ontmoeting tussen techniek en organisatie wordt geïllustreerd met behulp van zeven uitdagingen en drie toekomstbeelden voor toezicht.

lees meer

- - - - -

VIK haalt meer uit basisregistraties

door: Marieke Vos, 15 november 2017

Basisregistraties- de uitdagingen in de praktijk (deel 5).jpg

Gemeenten beheren een schat aan informatie in hun basisregistraties. Daar kunnen ze meer mee doen, bijvoorbeeld fraude opsporen en ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel tegengaan. De gemeente Breda ontwikkelde daarvoor het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

lees meer

- - - - -

Haarlem plukt revenuen van invoering BGT

door: Frits de Jong, 7 november 2017

Haarlem

Het invoeren van een basisregistratie (zoals de BGT) is nuttig, maar met name voor bestuurders wordt het pas écht interessant als het ook wat oplevert. Sociaal, maatschappelijk of financieel. Wat dat betreft scoort de gemeente Haarlem goed. Zo heeft het onder meer een product opgeleverd dat gelinkt is aan de BGT en de gemeente veel financieel voordeel oplevert. Ook voor andere gemeenten kan het interessant zijn.

lees meer

- - - - -

Tada - Duidelijk over data

door: Mirjam Streefkerk, 1 november 2017

Amsterdam Economic Board

Welke waarden moeten er gelden in een verantwoorde slimme stad? En wat is de rol van de overheid bij het uitdragen van die waarden? Amsterdam doet een voorzet onder het motto ‘Tada’ – een woordspeling op data die optimisme, maar ook alertheid voorstaat. 
Als eerste ‘resultaat’ van de Tada-campagne is een manifest opgeleverd.

lees meer

- - - - -

Leren door te doen

door: Marieke Vos, 30 oktober 2017

Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas verkent in een pilot de mogelijkheden van datagedreven werken. Dat leverde tot nu toe een werkend dashboard, het begin van een analyse-omgeving en het inzicht op dat het actief betrekken van de eigen organisatie misschien nog wel belangrijker is dan technologie.

lees meer

- - - - -

‘De Interactie Bibliotheek: Vind het wiel niet opnieuw uit’

door: Jeroen Havinga, 26 oktober 2017

Jeroen Havinga - Logius

Binnen de overheid willen we het wiel nog wel eens opnieuw uitvinden. Op het gebied van interactieontwerp is dat niet anders: telkens ontwerpen we online diensten, zonder te hergebruiken wat er al is. Dat kan slimmer.

lees meer

- - - - -

‘Infrastructuur is iets van de lange adem’

door: Frits de Jong, 17 oktober 2017

Het optuigen en onderhouden van een (digitale) infrastructuur is niet iets dat je even op een nazomermiddag doet. Volgens Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal van de Belastingdienst is het vernieuwen en verbeteren van die infrastructuur iets van de lange termijn, iets wat tijd kost. “Tegelijkertijd zie je dat de ontwikkelingen in de ICT-wereld erg hard gaan. Dat is een paradox.”

reacties: 3

lees meer