Indeling nieuwsbrief

Podium

Siri Beerends: De vloek èn zegen van digitale corona-oplossingen: op naar 2021

2020 was het jaar van de digitale corona-oplossingen. Terwijl het leven tot stilstand kwam, denderden we via onze digitale snelweg door. Online waren we tenminste nog ‘alone together’. “Met de digitale lessen uit 2020 en de verkiezingen in het vooruitzicht, wordt 2021 hopelijk ook een jaar waarin het heilige geloof in big data en techsolutionisme wat kunnen bedaren.”

lees meer

Henk de Poot en Melina McKim: Security by design in de vitale sector

Omgaan met digitale dreigingen is werk in uitvoering. Naar aanleiding van praktijkervaringen bij de Citrix-‘crisis’ en het WRR-advies over de risico’s van digitale ontwrichting, actualiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid momenteel het Nationaal Crisis Plan Digitaal. De deze week verschenen WODC-studie over security by design in de vitale sector geeft handvatten om daarbij de menselijke factor de nodige aandacht te geven.

lees meer

André Huykman: Tussen verbazing en weemoed

De digitale groeispurt dit jaar, dankzij corona, laat niet alleen zien hoe groot de verwevenheid van techniek in ons dagelijks leven is, maar laat ook nieuwe mogelijkheden en kansen zien. Maar die groeispurt kent ook risico’s, zoals kansenongelijkheid en digitale uitsluiting. Of neem het onder druk staan van grondrechten en vrijheid. André Huykman vindt dat een volwassen omgang met digitale technologie inhoudt dat per situatie bekeken wordt wat de kansen zijn en wat er op het spel staat.

lees meer

Nieuws

‘Open’ werken vergt een ‘open’ geest

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is voor het maken van statistieken in hoge mate afhankelijk van ICT. De volledig in eigen huis gebouwde software stoelt in toenemende mate op open source en is deels vrij toegankelijk. Het vrijgeven van broncodes gebeurt met de nodige voorzichtigheid. Directeur ICT Bas van Essen van het CBS licht toe.

lees meer

Video

Dag van de Actieve Openbaarmaking: over trots, kennisdeling en beren op de weg

Actieve openbaarmaking. Het is een nobel streven, maar wat betekent het in de praktijk? Hoe ga je als Rijksoverheid bijvoorbeeld om met de meer dan miljard mails die je jaarlijks te verstouwen krijgt? En wat is straks de rol (en de kracht) van de Woo (de Wet open overheid)? Tijdens de Dag van de Actieve Openbaarmaking stonden dit soort vragen en issues centraal. Conclusie: er worden binnen de overheid flinke stappen gezet, maar er zijn ook nog de nodige beren op de weg. Een korte impressie van het ochtendprogramma.

lees meer

Weblogs

  • Menno Weij – Een koortsig AP? – De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het temperaturen van werknemers niet mag, maar waar baseren zij zich eigenlijk op? lees meer
  • Tom Bolsius – Hoopvolle eindejaarsmijmering – Tip voor de overheid, ook buiten crisissituaties: Laat de community zo veel mogelijk meekijken, meedenken en meebouwen. lees meer
  • Dirk-Jan de Bruijn – iBestuur betekent ook iLeiderschap! – Wat betekenen al die nieuwe technieken voor onze houding en gedrag? Wat stelt dit aan eisen voor ons iLeiderschap? lees meer

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 januari 2021

Partners

PinkRoccade – Blog: De burger laten zien wat je invult als medewerker via het klantscherm

Samen met gemeente Lelystad is het klantscherm ontwikkeld. Vanaf iBurgerzaken release 3.10 beschikt iBurgerzaken over de mogelijkheid om een burger mee te laten kijken met wat de ambtenaar invult. Dit ziet de burger op een tweede monitor waarbij enkel de gegevens getoond worden die relevant zijn voor de burger. Alle controles, aantekeningen, etc. zijn natuurlijk alleen zichtbaar voor de medewerker van de gemeente.

lees meer

Conxillium – Artikel: Koppeling Procura Verkiezingen met de e-learning Verkiezingen van SEP

Nieuws voor de projectleider verkiezingen! In de nieuwste release van Procura Verkiezingen lanceert Procura de koppeling met de e-learning Verkiezingen van SEP. Dat scheelt veel tijd in de organisatie. Meer weten? Schrijf uzelf dan in voor het webinar ‘E-learning Verkiezingen’ van SEP op 17 december. Hierin vertelt Ingrid van Zeeland in 45 minuten alles over de e-learning voor stembureauleden, voorzitters en tellers.

lees meer

Pegasystems – Persbericht: ‘Te veel medewerkers voelen zich niet betrokken bij digitale transformatie’

Hoewel organisaties hun investeringen in digitale transformatie (DX) verdubbelen, worden werknemers veelal niet meegenomen in het proces. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Futurum Research in opdracht van Pegasystems. De studie toont aan dat 94% van alle werknemers meer betrokken zou willen worden bij DX. Bijna de helft (44%) geeft aan gewoon niet te weten hoe ze moeten helpen.

lees meer

PinkRoccade – Blog: Een terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021

Met het nieuwe jaar voor de deur kijk ik graag terug naar de mooie stappen die we in 2020 samen hebben gezet. Hierbij denk ik aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en jullie selfservicepercentages. Maar ook het verder verrijken van iBurgerzaken met apps als iBijhouding, iDocumentcreatie en iVerblijfsobject. In deze blog kijk ik ook vooruit, naar 2021. Was je 10 december aanwezig bij ons digitale iBurgerzaken Eindejaarsevent? Dan heb je daar al het een en ander over gehoord.

lees meer

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren