zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Grip op mijn online bestaan

door: Nathan Ducastel, 21 maart 2023

Nathan Ducastel

Een groot deel van mijn leven als burger speelt zich tegenwoordig online af. Hierbij gebruiken bedrijven, maar ook de overheid, mijn data om beslissingen te nemen. Ik zou hierin door de overheid beter begeleid willen worden. Waarom zit er bij de apps die ik via de appstore kan downloaden bijvoorbeeld geen ‘kijkwijzer’?

reacties: 1

lees meer

Persoonsgegevens blijvend bewaren?

door: Afelonne Doek, 15 maart 2023

We moeten niet meer gegevens opslaan dan nodig. Maar laten we de gegevens die we wél gebruiken niet zonder meer vernietigen. Met de AVG en strenge maatregelen rond privacy wordt uit het oog verloren dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor inzicht in de ontwikkeling van de samenleving.

lees meer

Terechte vragen over de Omgevingswet

door: Martin Hendriksma, 10 maart 2023

Het debat over de Omgevingswet versmalt zich dusdanig tot de staat van de gemeentelijke automatisering dat de achterliggende doelen (‘eenvoudig beter’) uit beeld zijn geraakt. Kan de initiatiefnemende burger straks met de wet en de ict uit de voeten?

lees meer

Menselijke maat gebaat bij gebruik van data

door: Christian Verhagen, 8 maart 2023

Toezicht op het gebruik van data en algoritmes is belangrijk, maar dit mag niet doorslaan in verdere verstarring van de uitvoering en het frustreren van de aanpak van maatschappelijke opgaven. Kijk ook naar mogelijkheden die data en algoritmen kunnen bieden.

lees meer

Spyware als macht

door: Sophie in 't Veld, 6 maart 2023

Met spyware in de handen van zo’n beetje iedere nationale regering in de EU is de machtsbalans tussen Europese burgers en hun overheid drastisch uit het lood. Machtsdenken over privacy is een vereiste voor de fase waarin dit politieke onderwerp is beland.

lees meer

Controle Poppenkast

door: Bart Jacobs, 2 maart 2023

De praktijk van de legalisatie van een handtekening bij een notaris wordt aangegrepen voor een bespiegeling over verlammend monopolisme en over bekrompen onwil om bestaande open digitale identiteiten in te zetten.

reacties: 1

lees meer

ChatGPT: niet erg intelligent, wel goed opgevoed

door: Jan Willem Boissevain, 1 maart 2023

Jan Willem Boissevain

ChatGPT kan statistisch voorspellen welke woorden en zinnen logisch achter elkaar horen. Het programma lijkt zorgvuldig getraind om gebruikers te behagen met politiek correcte antwoorden. We hebben een schrijfhulprobot gekregen, maar we moeten zelf nog het intelligente werk blijven doen.

reacties: 1

lees meer

Hoe nieuws de nuance steeds verder verdringt

door: Kees Verhoeven, 28 februari 2023

Nieuws kan verslavend en misleidend zijn, het versterkt denkfouten waardoor we verkeerde conclusies trekken. Neem nou het recente artikel in de Volkskrant over de invoering van een digitale identiteit. Het suggereert één centraal Europees systeem en dat de Tweede Kamer buitenspel staat. Niets is minder waar.

lees meer

De bedoeling centraal!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 27 februari 2023

Als overheid hebben we een aantal ambitieuze doelen geformuleerd op vlak van verduurzaming, energietransitie, mobiliteit of woningbouw. Die we met elkaar voor 2030 gefikst willen hebben. Over het ‘waarom’ en ‘wat’ is al veel over uitgewisseld. Maar het ‘hoe’ blijft nog een forse uitdaging. Want dán moet je het papierenstadium overstijgen.

reacties: 1

lees meer

De Kunst van het klein beginnen

door: Indra Henneman, 21 februari 2023

Een mooie uitspraak: ‘Ieder groot succesvol project is begonnen als een klein succesvol project’. Tegelijk, de Kunst van het klein beginnen komt neer op de Kunst om vervelende keuzes te kunnen maken. Een kundige IT’er zou ook de vaardigheid moeten hebben om bestuurders te helpen die vervelende keuzes te kunnen maken.

reacties: 1

lees meer

De Europese regeltrein raast door

door: Kees Verhoeven, 20 februari 2023

Deze titel suggereert wellicht een afkeer van EU-bureaucratie en bemoeizucht, maar het tegendeel is het geval. In dit blog een hartenkreet van mij aan alle overheden en bedrijven in Nederland: verzet je tegen je bedrieglijke brein en stap tijdig op de Europese regeltrein.

reacties: 4

lees meer

Waarom heeft de overheid zoveel websites?

door: Renata Verloop, 15 februari 2023

Afgelopen week besteedde Arjen Lubach in de Avondshow aandacht aan de enorme hoeveelheid websites van de overheid. Samen met Tex de Wit fileerde hij het doolhof dat op deze manier wordt gecreëerd. Hoe komt dat nou? Ik denk dat er drie dingen een rol spelen: luiheid, onbekwaamheid en gebrek aan sturing.

reacties: 5

lees meer

M, V, X

door: Piek Visser-Knijff, 8 februari 2023

Ik beschouw het werken met data graag taalfilosofisch. Hoe data een representatie zijn van onze complexe werkelijkheid en (taal)handelingen zijn om die werkelijkheid hanteerbaar te maken. Hoe het daarmee áltijd tekort doet aan die complexiteit van de wereld om ons heen.

lees meer

Richtlijn platformwerk: balans tussen individu en collectief

door: Martijn Arets, 6 februari 2023

Afgelopen week stemde het Europees Parlement in met de richtlijn Platformwerk, echter de lidstaten blijven verdeeld. Ik nodig iedereen voorbij de eigen bubbel en belang te kijken, neem de context serieus en ga in gesprek met hen waar veel óver, maar amper mét wordt gepraat: de werkende.

lees meer

DORA: Datacentrische Overheids Referentie Architectuur

door: Hans Timmerman, 1 februari 2023

In de nieuwe decentrale wereld van data, digitale identiteiten en sustainability moeten we onze omgeving anders ontwerpen en inrichten. DORA zou hier een mooi startpunt voor kunnen zijn. De nieuwe hippe dochter van NORA die web3, blockchain, soevereine identiteit, smart contracts, decentrale Dapps en vooral datacentrisch denken als uitgangspunt neemt.

reacties: 1

lees meer