zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Verdelingvraagstuk

door: Arjan Widlak, 26 februari 2020

Arjan Widlak

Technologie schept mogelijkheden én beperkingen. Die worden verdeeld tussen overheid en burger, bewust of onbewust.

reacties: 2

lees meer

Goede ICT’ers

door: Marlène Geskes, 25 februari 2020

Marlène Geskes

Hoe vind je goede ICT’ers? Zorg voor een leuke en uitdagende werkomgeving, dan komen de goede mensen ook.

lees meer

Data centraal!

door: Michiel Steltman, 24 februari 2020

Michiel Steltman

We moeten toe naar een ander besturingsparadigma: refactoring, waarbij het centraal stellen van data leidend is.

lees meer

Puinruimen op het internet

door: Astrid Oosenbrug, 21 februari 2020

Astrid Oosenbrug

De Citrix-hack maakte duidelijk dat het échte puinruimen op internet alleen gaat met hulp van helpende hackers.

lees meer

Datageklungel

door: Lisette Kalshoven, 20 februari 2020

Lisette Kalshoven

Toegang tot informatie is belangrijk voor de maatschappij. Jammer dat overheden daar nog niet altijd van doordrongen zijn.

reacties: 6

lees meer

Rolkoffers aan de deur

door: Arjan Widlak, 19 februari 2020

Arjan Widlak

Krijgen machtige bedrijven in de platformeconomie niet een verantwoordelijkheid voor de belangen van anderen die hinder ondervinden?

reacties: 1

lees meer

DPIA-vragen over SyRi

door: Walter van Holst, 18 februari 2020

Walter van Holst

In de SyRI-rechtszaak kwam ook de reikwijdte van de DPIA-verplichting aan bod, maar of het allemaal even duidelijk was?

lees meer

Lof der Traagheid

door: Larissa Zegveld, 17 februari 2020

Larissa Zegveld

Middenin de digitale storm is het tijd voor een pas op de plaats. Het is tijd voor vertraging, voor rust, wijsheid en ruimte.

lees meer

Gemeentelijke black box

door: Willem Bantema, 13 februari 2020

Willem Bantema

Het monitoren van online open bronnen door gemeenten? Uit onderzoek blijkt dat het gros van de gemeenten dat al doet.

lees meer

Tweede btw-nummer

door: Arjan Widlak, 12 februari 2020

Arjan Widlak

Als je een probleem veroorzaakt, zeg je sorry. In plaats van een ander te verplichten het probleem op te lossen. Toch?

reacties: 2

lees meer

Participatie/digitale geletterdheid

door: Paul Ruijgrok, 11 februari 2020

Paul Ruijgrok

Participatie en digitale geletterdheid gaan hand in hand. Het wordt tijd dat ook infostuurders dat in gaan zien.

lees meer

AI-wetgeving als kans

door: Christian Verhagen, 10 februari 2020

Christian Verhagen

De roep om regulering van AI wordt steeds groter, maar de vraag is in hoeverre AI wel te reguleren is en hoe dan?

lees meer

Next Generation Internet

door: Jan Willem Boissevain, 7 februari 2020

Jan Willem Boissevain

Marktpartijen zien internetgebruikers steeds vaker als product. Biedt een Europees initiatief uitkomst?

lees meer

Ken je Mij

door: André Huykman , 6 februari 2020

André Huykman

28 januari was de Europese dag van de privacy. In hoeverre is het eigenlijk (nog) noodzaak stil te staan bij dat grondrecht?

lees meer

Violieske en Florianne

door: Jan van Ginkel, 6 februari 2020

Jan van Ginkel

Een nationale digital twin: van de fysieke werkelijkheid een digitale kopie maken. Dat is echt een overheidsding. Toch?

lees meer