De rol van meten en smart data

door: Willem Pieterson, 5 januari 2017

De overheid moet steeds meer data verzamelen en meten: ‘big data’. Wat is dat nou eigenlijk en moet je gaan nadenken over een datastrategie?

lees meer

- - - - -

Blockchains en ecosystemen

door: Ben van Lier, 4 januari 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Nieuwe blockchain-ecologieën zijn alleen mogelijk als we accepteren dat die gebaseerd zijn op nieuwe combinaties van mens en technologie.

lees meer

- - - - -

Over eigen grenzen heen kijken

door: Bas Eenhoorn, 22 december 2016

We hebben door technologische ontwikkelingen een nieuwe cultuur van werken nodig, die absoluut nog geen gemeengoed is binnen de overheid.

lees meer

- - - - -

Technologie: overkomt het ons weer?

door: Ruud Leether, 22 december 2016

Ruud Leether

De voortschrijdende robotisering is risicovol. Een serieus te nemen politieke visie, graag met een perspectief van meer dan 4 jaar, is daarom hard nodig.

lees meer

- - - - -

Succesvolle mislukkingen

door: Jan Willem Boissevain, 21 december 2016

Jan Willem Boissevain

Onze overheid beschikt over meer herstelvermogen dan we denken. Ze zou er alleen iets opener en transparanter over moeten zijn.

lees meer

- - - - -

Hoed diep af voor het resultaat!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 december 2016

Dirk Jan de Bruijn

Het mooie van een jaarwisseling is dat het je even de kans biedt om je zegeningen te tellen. Deze civil servant is best trots op wat er bereikt is.

lees meer

- - - - -

Het land der blinden

door: Seger de Laaf, 20 december 2016

Veel beleidsmakers en ministers zitten wat publieke IT betreft nog altijd op een andere planeet. Ambtenaren die het gewoon niet interesseert.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Woo blijkt opeens erg duur

door: Brenno de Winter, 16 december 2016

De ‘Quick scan impact Wet open overheid (Woo)’ is af. Als overheid grip krijgen op je documentenstroom blijkt opeens miljarden te kosten.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Schaalvisioen

door: Peter Lievense, 14 december 2016

Peter Lievense

Dat er in ons kleine landje nauwelijks nog ruimte zou zijn voor nieuwe wegen bestrijdt de minister. Dat lijkt maar zo omdat de wegen op de landkaarten zo breed zijn ingetekend.

lees meer

- - - - -

Een register om misbruik te stoppen

door: Brenno de Winter, 12 december 2016

Er is veel geklaagd over het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik. Een register moet nu helpen om het misbruik te stoppen.

lees meer

- - - - -

Hand in hand versnellen

door: Bas Eenhoorn, 8 december 2016

De omslag naar een wereld waarin ieder erkent de samenleving fundamenteel verandert, is zich snel aan het voltrekken. Ondertussen moeten we werken aan vertrouwen.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Wat na Digitaal 2017?

door: Willem Pieterson, 7 december 2016

Bij al die (e)dienstverleningsinitiatieven is er is niet zozeer sprake van dienstverlening, maar van focus op de dienstverlener. Tijd voor een visie op de langere termijn.

lees meer

- - - - -

We gaan veel meer samen doen

door: Larissa Zegveld, 6 december 2016

Gemeenten gaan niet meer 390 keer het wiel uitvinden op producten en diensten. Met ‘Samen Organiseren’ komt eraan.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Ik ga scheiden

door: Seger de Laaf, 5 december 2016

Wat moet ik regelen als ik wil scheiden? De klantreis komt nog niet verder dan een checklist. Het is een drama. Dat kan mijn neefje van 16 echt beter.

reacties: 6

lees meer

- - - - -

Nieuwe manieren van inloggen

door: Jan Willem Boissevain, 29 november 2016

Jan Willem Boissevain

Nog altijd de techniek en niet de gebruiker centraal staat in de dienstverlening. Een ervaring met TenderNed en Digidentity illustreert dat op pijnlijke wijze.

lees meer